ZespA?A� wokalny „Turkowianki”

Najstarszy, powstaA�y w 1978 roku zespA?A� dziaA�ajA�cy do dzisiaj. PoczA�tkowo miaA� charakter wokalno-muzyczny (akordeon, skrzypce, kontrabas, perkusja, A�piew). Pierwszym kierownikiem zespoA�u byA� CzesA�aw Kurpik (akordeon).Po nim kierownictwo przejA�A� Jan Bukowiecki. Obecnie opiekA� artystycznA� nad zespoA�em sprawuje RadosA�aw Darul. NajdA�uA?szym staA?em w zespole legitymuje siA� pani BoA?ena Olejnik. Repertuar zespoA�u to piosenki ludowe i estradowe. a�zTurkowianiea�? mogA� pochwaliA� siA� nagrodami i wyrA?A?nieniami na przeglA�dach i konkursach amatorskich zespoA�A?w muzycznych, m.in.: nagroda na OgA?lnopolskim PrzeglA�dzie OsA?b Niewidomych i SA�abowidzA�cych a�zWidzieA� inaczeja�? w Turku, nagrody na MiA�dzypowiatowych i WojewA?dzkich Spotkaniach SeniorA?w we WA�adysA�awowie i Wilczynie.
ZespA?A� uczestniczy od kilku lat w a�zJesiennych Spotkaniach z PieA�niA�a�? w Kaliszu.

 

 

Aktualny skA�ad zespoA�u ( rok 2015):

Honorata BA�aA?ejewska, Halina Antczak, CzesA�awa FrA�tczak, BoA?ena Olejnik, Kazimiera GaA�czyA�ska, Irena Rosiak, Paulina MaA�ecka, Jadwiga PrzygoA�ska, Krystyna Walczak i Zofia JA?A?wiak

Opieka artystyczna: RadosA�aw Darul

ZespA?A� spotyka siA� w kaA?dy czwartek , godz. 9.30