Sekcja taneczna

W programie zajA�A�: aktywne i atrakcyjne spA�dzenie czasu wolnego; nabycie umiejA�tnoA�ci tanecznych: Dance Show, Disco Dance. ZajA�cia dla tych, ktA?rzy kochajA� taA�czyA�, chcA� nabywaA� nowych umiejA�tnoA�ci tanecznych, zrelaksowaA� siA�, a takA?e odczuwaA� radoA�A� z naturalnego ruchu.

ZajA�cia odbywajA� siA� we wtorki, godz. 16.30
PrzedziaA� wiekowy: 7 a�� 15 lat
Koszt: 28 zA�/miesiA�c
Opiekun : Aleksandra MusiaA�owska

Sekcja taneczna