Wystawa prac plastycznych Olgi Mieczkowskiej pt.: MA�J AsWIAT"

Od 12 paA?dziernika w MDK w Turku bA�dzie moA?na oglA�daA� wystawA� prac plastycznych autorstwa Olgi Mieczkowskiej. Zapraszamy do wziA�cia udziaA�u w wystawie o niepowtarzalnym, magicznym, klimacie.

Olga Mieczkowska urodziA�a siA� w 1989 r. w Turku. SzkoA�A� podstawowA�, gimnazjum i Liceum OgA?lnoksztaA�cA�ce ukoA�czyA�a w trybie nauczania indywidualnego.
Jest osobA� autystycznA�.
Uczestniczy w zajA�ciach Asrodowiskowego Domu Samopomocy w Turku, przy ul.Poduchowne. Podczas pobytu u Szpitalu Rehabilitacyjnym w Kiekrzu po raz pierwszy pracowaA�a pod okiem profesjonalisty-Pani Ewy Lisowskiej.
Pani Ewa bardzo pozytywnie wpA�ynA�A�a na twA?rczoA�A� Olgi, odkrywajA�c przed niA� szersze horyzonty rA?A?nych dziedzin sztuki. Inspiracja dla niej jest min. twA?rczoA�A� Amedeo Modiglianiego orazA� Edwarda Muncha. Na wystawie moA?na odnaleA?A� wolne kopie mistrzA?w.
Olga, a wA�aA�ciwie jej autyzm, nie lubi byA� zaskakiwany, a twA?rczoA�A� plastyczna jA� uspokaja. Jej prace charakteryzujA� siA� niezwykA�A� wyobraA?niA� i wraA?liwoA�ciA� osoby, ktA?ra nie ma umiejA�tnoA�ci mA?wienia o tym, co czuje,a potrafi to wyraziA�
w oryginalnej formie plastycznej.
Postrzegajmy autystA� nie jako osobA� chorA�, ale interesujA�cA�, ciekawA� i wyjA�tkowA�.

Wystawa potrwa do 31 paA?dziernika. Zorganizowana jest w ramach cyku imprezA� XI Dni Kultury Bez Barier. OglA�daA� jA� moA?na od poniedziaA�ku do piA�tku w godz. 9.00 – 18.00 w sali MDK, ul. KoA�ciuszki 13. WstA�p na wystawA� jest bezpA�atny. Grupy zorganizowane prosimy o wczeA�niejszy kontakt telefoniczny.

zp8497586rq
29 września , 2013

Comments are closed.