WYSTAWA AUSCHWITZ – BIRKENAU 3D

27 stycznia 2015 r., przypada 70. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagA�ady Auschwitza��Birkenau. Oczy caA�ego A�wiata bA�dA� skierowane na ok. 300 OcalaA�ych, ktA?rzy stanA� przed BramA� Asmierci Auschwitz II-Birkenau. W bardzo wielu krajach, w tym dniu a�� bA�dA�cym od dziesiA�ciu lat MiA�dzynarodowym Dniem PamiA�ci o Ofiarach Holokaustu a�� odbA�dA� siA� rA?A?ne doniosA�e wydarzenia: konferencje, wystawy, obchody, spotkaniaa�� BA�dzie to niezwykA�y symbol tego, A?e pamiA�A� o dramacie Auschwitz i pamiA�A� o jego Ofiarach leA?y w sercach ludzi na caA�ym A�wiecie.A� Z tej okazji Miejski Dom Kultury w Turku prezentuje PaA�stwu wystawA� AUSCHWITZ a�� BIRKENAU 3D, ktA?ra jest unikatowym na A�wiatowA� skalA�, trA?jwymiarowym zapisem obecnego wyglA�du PaA�stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Wystawa skA�ada siA� z dwudziestu trA?jwymiarowych, dokumentalnych zdjA�A� wykonanych w Muzeum. PowiA�kszenia majA� rozmiar 100×70 cm.

Muzeum Auschwitz-Birkenau jest miejscem, ktA?re powinien zobaczyA� kaA?dy. Nie wszyscy jednak mogA� tu przyjechaA�. Z myA�lA� o takich osobach powstaA�a nasza wystawa. Wszystkie prezentowane na niej fotografie wykonane sA� w technice trA?jwymiarowej, ktA?ra pozwala pokazaA� przestrzeA� na pA�askiej powierzchni zdjA�cia. DziA�ki temu zabiegowi oglA�dajA�cy otrzymujA� namiastkA� rzeczywistego obrazu i mogA� przez chwilA� poczuA� siA� jakby rzeczywiA�cie byli w muzeum.

Niestandardowa technika, jakA� wykonane sA� fotografie oraz duA?y format potA�gujA� dodatkowo odbiA?r przekazu poprzez iluzjA� przestrzeni.

Te 20 prac to zaledwie maA�a czA�A�A� tego, co moA?na zobaczyA� na A?ywo, z pewnoA�ciA� jednak pobudza wyobraA?niA� i skA�ania do refleksji nad tym, do czego czA�owiek jest zdolny, by pognA�biA� i zniewoliA� drugiego czA�owieka

.AUTORZY WYSTAWY: ZespA?A� STREFA 3D: Jacek Gniewek i MichaA� Grzywacz, dwaj ludzie zafascynowani fotografiA� trA?jwymiarowA�.

25 stycznia , 2015

Dodaj swój komentarz