Warsztaty Zabaw z CHUSTA� KLANZY

WARSZTATY METODYCZNE DLA PEDAGOGA�W I ANIMATORA�W KULTURY Z ZAKRESU ZABAW EDUKACYJNYCH Z CHUSTA� KLANZY

warsztaty Z chusty KLANZY karta zgA�oszenia

Chusta animacyjna jest doskonaA�ym rekwizytem do zabaw w grupie, narzA�dziem do pracy z dzieA�mi i mA�odzieA?A�. ZajA�cia z niA� integrujA�, motywujA�, rozwijajA�, relaksujA�, przeA�amujA� opA?r, oA�mielajA�a�� Warsztaty pozwalajA� lepiej siA� poznaA�, sprawdziA� wiedzA� dzieci albo przeA?yA� niezwykA�A� podrA?A? w krainA� wyobraA?ni.

Pierwsza czA�A�A� warsztatA?w dotyczy zapoznania uczestnikA?w z chustA� i zabawami, ktA?re sprawdzajA� siA� podczas zajA�A� szkolnych, przedszkolnych, w oA�rodkach kultury, a takA?e na maA�ych i duA?ych imprezach w sali i plenerze .

Druga czeA�A� zajA�A� to przestawienie trzech scenariuszy gdzie chusta jest jednym z gA�A?wnych rekwizytA?w. Wykorzystamy chustA� w zabaw fabularyzowanych, ktA?re poA�wiA�cone sA� realizacji okreA�lonego tematu (baA�nie, bajki, opowiadania).

 

Organizator: Miejski Dom Kultury w Turku

ProwadzA�ca: MaA�gorzata Sikora – Trener II Stopnia Polskiego StowarzyszeniaA� PedagogA?w i AnimatorA?w KLANZA OddziaA� w Poznaniu

Miejsce: Miejski Dom Kultury w Turku

Data: 24 stycznia 2015 r.

Czas trwania: 10h dydaktycznych – 8,5h zegarowych

Godz: od A�9:00 do godz 17:00

Liczba uczestnikA?w: max. 30 osA?b/ decyduje kolejnoA�A� zgA�oszeA�

Uczestnicy powinni byA� ubrani w swobodny strA?j i wygodne obuwie na zmianA�.

 

Zapisy: Miejski Dom Kultury

ul. KoA�ciuszki 13

62-700 Turek

tel. 63 280 00 20 ( 27)A� do dn.16 stycznia 2015 r. ( piA�tek)

A�

Koordynator: Katarzyna CieA�lak

OdpA�atnoA�A�: 70 zA�

Cena ta zawiera: przygotowanie i poprowadzenie warsztatA?w, materiaA�y dydaktyczne (czyli opisy metod), materiaA�y papiernicze i plastyczne, serwis kawowy, zaA�wiadczenie po warsztatach.

SposA?b zapA�aty:

* pA�atnoA�A� gotA?wkA� w kasie MDK, ul. KoA�ciuszki 13, 62- 700 Turek A�do dn. 16 stycznia 2015 r.

* wpA�ata na konto nr 53 1090 1229 0000 0000 2201 3573 Miejski Dom Kultury, ul. KoA�ciuszki 13, 62-700 Turek

z dopiskiem WARSZTATY KLANZY+ nazwisko uczestnika.

* MDK moA?e teA? wystawiA� fakturA� na pA�atnoA�A� przelewem dla szkA?A� i przedszkoli.

Naucz siA� pracowaA� z CHUSTA� KLANZY i wykorzystaj jej potencjaA�!

ZAPRASZAMY!

11 stycznia , 2015

Dodaj swój komentarz