WARSZTATY ZABAW Z CHUSTA� KLANZA

WARSZTATY METODYCZNE DLA PEDAGOGA�W I ANIMATORA�W KULTURY Z ZAKRESU ZABAW EDUKACYJNYCH Z CHUSTA� KLANZY

Chusta animacyjna jest doskonaA�ym rekwizytem do zabaw w grupie, narzA�dziem do pracy z dzieA�mi i mA�odzieA?A�. ZajA�cia z niA� integrujA�, motywujA�, rozwijajA�, relaksujA�, przeA�amujA� opA?r, oA�mielajA�a�� Warsztaty pozwalajA� lepiej siA� poznaA�, sprawdziA� wiedzA� dzieci albo przeA?yA� niezwykA�A� podrA?A? w krainA� wyobraA?ni.

A�15 kwietnia 2016r godziny: 15:00 – 19:00

W kolorowym A�wiecie – gry i zabawy z chustA� animacyjnA�

OPIS:
Tak niewiele trzeba, aby przy pomocy chusty animacyjnej Klanzy, w atrakcyjny i poA?yteczny sposA?b zorganizowaA� czas dzieciom, mA�odzieA?y, dorosA�ym. WspA?lne dziaA�anie, to coA� wiA�cej, niA? wspA?lna zabawa – zabawy z chustA� oA?ywiajA� relacje, integrujA� wiA�ksze i mniejsze grupy oraz zachA�cajA� je do wspA?A�pracy. Chusta animacyjna umoA?liwia lepsze poznanie, wejA�cie nowym uczestnikom w grupA� oraz pokonywanie lA�ku przed nowA� sytuacjA�. Wyzwala radoA�A�, rozA�adowuje napiA�cia, powoduje, A?e uczestnicy stajA� siA� otwarci i bardziej spontaniczni. Jest to atrakcyjna forma zabaw, ktA?ra zachA�ca do swobody, wyzwalaA� aktywnoA�A� wA�asnA�. Zapraszamy na kolejne warsztaty, w ktA?rych znajdziecie nowe zabawy z chustA� o atrakcyjnej formie, angaA?ujA�ce emocjonalnie, wywoA�ujA�ce A�miechA� mA�odszych i starszych, bazujA�ce na spontanicznejA� aktywnoA�ci i pobudzajA�ce do dziaA�aA� kreatywnych.

16 kwietnia 2016r godziny: 9:00 – 17:00

Taneczne doznania A�A�czA�ce pokolenia cz.II
OPIS:
Warsztaty stanowiA� propozycjA� nauki 8 taA�cA?w opracowanych do znanych przebojA?w szwedzkiej grupy ABBA w wersji integracyjnej, dostosowane do moA?liwoA�ci ruchowych dzieci w mA�odszym wieku. Przygotowane aranA?acje taneczne, proste ukA�ady choreograficzne dla grupy stworzone zostaA�y na potrzeby uA�wietnienia imprez szkolnych i przedszkolnych. Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkA?A�, A�wietlic oraz studentA?w. UdziaA� w warsztacie nie musi byA� poprzedzony uczestnictwem w czA�A�ci pierwszej.

A�

 

Organizator: Miejski Dom Kultury w Turku

ProwadzA�ca: MaA�gorzata Sikora – Trener II Stopnia Polskiego Stowarzyszenia PedagogA?w i AnimatorA?w KLANZA OddziaA� w Poznaniu

Miejsce: Miejski Dom Kultury w Turku

Liczba uczestnikA?w: max. 30 osA?b/ decyduje kolejnoA�A� zgA�oszeA�

Uczestnicy powinni byA� ubrani w swobodny strA?j i wygodne obuwie na zmianA�.

 

Zapisy: Miejski Dom Kultury

ul. KoA�ciuszki 13

62-700 Turek

tel. 63 280 00 20 ( 27)A� do dn.31 marca 2016 r.

A�

Koordynator: Katarzyna CieA�lak

OdpA�atnoA�A�: 15.04. – 50 zA� ; 16.04. -100 zA�

Cena ta zawiera: przygotowanie i poprowadzenie warsztatA?w, materiaA�y dydaktyczne (opisy metod), materiaA�y papiernicze i plastyczne, serwis kawowy, zaA�wiadczenie po warsztatach.

SposA?b zapA�aty:

* pA�atnoA�A� gotA?wkA� w kasie MDK, ul. KoA�ciuszki 13, 62- 700 Turek A�do dn. 6.04. 2016 r.

* wpA�ata na konto nr 53 1090 1229 0000 0000 2201 3573 Miejski Dom Kultury, ul. KoA�ciuszki 13, 62-700 Turek

z dopiskiem WARSZTATY KLANZY+ nazwisko uczestnika.

* MDK moA?e teA? wystawiA� fakturA� na pA�atnoA�A� przelewem dla szkA?A� i przedszkoli.

Naucz siA� pracowaA� z CHUSTA� KLANZY i wykorzystaj jej potencjaA�!

ZAPRASZAMY!

31 marca , 2016

Dodaj swój komentarz