WARSZTATY Z ZAKRESU ZABAW EDUKACYJNYCH Z CHUSTA� KLANZY -ODWOA?ANE

Miejski Dom Kultury w Turku informuje ,ze warsztaty zostaA�y odwoA�ane z powodu braku odpowiedniej iloA�ci chA�tnych. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy. O kolejnym terminie poinformujemy wkrA?tce.

14 wrzeA�nia 2013 r.- WARSZTATY METODYCZNE DLA PEDAGOGA�W I ANIMATORA�W KULTURY Z ZAKRESU ZABAW EDUKACYJNYCH Z CHUSTA� KLANZY

Chusta animacyjna jest doskonaA�ym rekwizytem do zabaw w grupie, narzA�dziem do pracy z dzieA�mi i mA�odzieA?A�. ZajA�cia z niA� integrujA�, motywujA�, rozwijajA�, relaksujA�, przeA�amujA� opA?r, oA�mielajA�a�� Warsztaty pozwalajA� lepiej siA� poznaA�, sprawdziA� wiedzA� dzieci albo przeA?yA� niezwykA�A� podrA?A? w krainA� wyobraA?ni.

Pierwsza czA�A�A� warsztatA?w dotyczy zapoznania uczestnikA?w z chustA� i zabawami, ktA?re sprawdzajA� siA� podczas zajA�A� szkolnych, przedszkolnych, w oA�rodkach kultury, a takA?e na maA�ych i duA?ych imprezach w sali i plenerze .

Druga czeA�A� zajA�A� to przestawienie trzech scenariuszy gdzie chusta jest jednym z gA�A?wnych rekwizytA?w. Wykorzystamy chustA� w zabaw fabularyzowanych, ktA?re poA�wiA�cone sA� realizacji okreA�lonego tematu (baA�nie, bajki, opowiadania).

Organizator: Miejski Dom Kultury w Turku

ProwadzA�ca: MaA�gorzata Sikora – Trener II Stopnia Polskiego Stowarzyszenia PedagogA?w i AnimatorA?w KLANZA OddziaA� w Poznaniu

Miejsce: Miejski Dom Kultury w Turku

Data: 14 wrzeA�nia 2013 r.

Czas trwania: 10h dydaktycznych – 7,5h zegarowych

Godz: od A�9:00 do godz 17:00 ( w tym przerwa na ciepA�y posiA�ek)

HTTP://CANEXBACK.COM

Liczba uczestnikA?w: max. 30 osA?b/ decyduje kolejnoA�A� zgA�oszeA�

Uczestnicy powinni byA� ubrani w swobodny strA?j i wygodne obuwie na zmianA�.

Zapisy: Miejski Dom Kultury

ul. KoA�ciuszki 13

62-700 Turek

tel. 63 280 00 20 ( 27)A� do dn.9 wrzeA�nia 2013 r. ( poniedziaA�ek)

A�

Koordynator: Katarzyna CieA�lak

OdpA�atnoA�A�: 120 zA�

Cena ta zawiera: przygotowanie i poprowadzenie warsztatA?w, materiaA�y dydaktyczne (czyli opisy metod), materiaA�y papiernicze i plastyczne, serwis kawowy, ciepA�y posiA�ek, zaA�wiadczenie po warsztatach.

SposA?b zapA�aty: pA�atnoA�A� wyA�A�cznie gotA?wkA� w kasie MDK, ul. KoA�ciuszki 13, 62- 700 TurekA� do dn. 9 wrzeA�nia 2013 r. ( poniedziaA�ek)

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Naucz siA� pracowaA� z CHUSTA� KLANZY i wykorzystaj jej potencjaA�!

DO POBRANIA:

Karta zgA�oszenia Chusta Klanzy

WARSZTATY METODYCZNE DLA PEDAGOGA�W I ANIMATORA�W KULTURY Z ZAKRESUZABAW EDUKACYJNYCH Z CHUSTA� KLANZY

zp8497586rq
5 września , 2013

Comments are closed.