WARSZTATY Z FIRMA� ASTRA

Firma ASTRA we wspA?A�pracy z Miejskim Domem Kultury w Turku organizuje drugie profesjonalne szkolenie w zakresie zajA�A� plastycznych dla nauczycieli.

data: 09-10 marca 2016 r.

Miejsce: Miejski Dom Kultury, ul. KoA�ciuszki 13, Turek

godz. 17:00 – 19:00

ZawierajA� siA� w nim dwie czA�A�ci: teoretyczna (przedstawienie produktA?w) i praktyczna (A�wiczenia manualne).

Warsztaty, tak jak poprzednio poprowadzi Martyna Boniewska – projektant graficzny, zajmujA�cy siA� pozycjonowaniem Marki ASTRA. KaA?dy uczestnik otrzyma certyfikat ukoA�czenia szkolenia.
W ramach szkolenia oferujemy szczegA?A�owe zapoznanie siA� z technikami plastycznymi takimi jak rysunek, malarstwo oraz modelowanie przestrzenne. Krok po kroku prezentujemy jak wykonaA� kilka inspirujA�cych A�wiczeA�, ktA?re moA?na pA?A?niej wykorzystaA� w pracy z dzieA�mi. Podczas spotkania przeprowadzamy krA?tkA� prezentacjA� i dajemy moA?liwoA�A� wyprA?bowania wszystkich produktA?w ASTRA. Nieustannie tworzymy nowe inspiracje i wprowadzamy naszych uczestnikA?w w tajemniczy A�wiat plastyki!
Projekt prowadzony jest na terenie caA�ej Polski .
MisjA� A�projektu jest poszerzanie wiedzy w zakresie sztuk plastycznych, poszerzajA�c tym samym kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli oraz wpA�ywajA�c bezpoA�rednio na artystyczny rozwA?j naszych najmA�odszych!

Szkolenie jest bezpA�atne.

Serdecznie zapraszamy.

Zapisy : MDK , ul. KoA�ciuszki 13, tel. 63 280 00 20 ( 27) do 29 lutego 2016 r.

SzczegA?A�owych informacji udziela Katarzyna CieA�lak – instruktor ds. plastyki

 

8 marca , 2016

Dodaj swój komentarz