Warsztaty pisania scenariuszy 19-21 marca 2012

Zapraszamy na warsztaty pisania scenariuszy, ktA?re odbA�dA� siA� w dniach 19-21 marca 2012 roku w Miejskim Domu Kultury w Turku

DZIEA? PIERWSZY: 19.03.2012rA� godz. 10.00 a�� 18.00

Inspiracja i technika pisania scenariusza

Dlaczego piszesz? Jak piszesz? O czym piszesz i o czym chcesz pisaA�?
W ciA�gu pierwszego dnia bA�dziemy myA�leA�, rozmawiaA� i pisaA� o tym, co nas A�porusza, co powoduje w nas gniew i co nam przynosi nadziejA�. Proces tworzenia u innych artystA?w. Czego moA?emy nauczyA� siA� od kolegA?w ze A�wiata ksiA�A?ek, muzyki, sztuk plastycznych lub taA�ca? Kto albo co zainspirowaA�(a) ciebie lub ciA� ciekawi?

A�

ProszA� o przyniesienie obrazu, nagrania muzycznego lub fragmentu A�filmu, wywiadu z artystA�, przedmiotu… czegoA�, co wzbudziA�o twojA� ciekawoA�A�. Zobaczymy, do czego nas to doprowadzi.
DrugA� czA�A�A� dnia poA�wiA�cimy pisaniu sceny ze scenariusza i eksperymentowaniu z filmowaniem. Pisanie sceny filmu (fabularnego, dokumentalnego, animowanego). Tworzenie dekoracji, wybA?r odpowiedniego otoczenia dla sceny oraz kontekstu wypowiedzi filmowej.

DZIEA? DRUGI I TRZECI DZIEA?:A� 20-21.03.2012rA�A� godz. 10.00 a�� 18.00

A�Praca nad wspA?lnym filmem

W pierwszej czA�A�ci zajA�A� przedyskutujemy pomysA�y i zapisane sceny scenariusza.

Dalsze A�wiczenia doskonalenia postaci, struktury, napiA�cia, monologu, dialogu itd.

Zastanowimy siA� nad indywidualnymi talentami poszczegA?lnych osA?b uczestniczA�cych w zajA�ciach. JeA?eli pojawiA� siA� nowe, ciekawe pomysA�y, moA?emy dalej iA�A� w ich kierunku.

NastA�pnie poznacie rA?A?nice miA�dzy tworzeniem telenoweli, teleturnieju/show telewizyjnego, filmu fabularnego i dokumentalnego. Skupimy siA� „actioning”, czyli technice StanisA�awskiego. Z techniki tej korzysta siA� przede wszystkim w aktorstwie, ale jest rA?wnieA? bardzo przydatna dla filmowcA?w. Postaramy siA� zrealizowaA� scenA� (lub kilka scen) ze scenariusza, przeA�wiczyA� rA?A?ne moA?liwoA�ci zrobienia jej, a nastA�pnieA� sfilmowanie.

Warsztaty bazowaA� bA�dA� gA�A?wnie na praktycznych A�wiczeniach. ProszA� o zabranie ze sobA� zeszytu do notowania, dA�ugopisA?w oraz dowolnej kamery, aparatu fotograficznego bA�dA? telefonu komA?rkowego ze zdolnoA�ciA� nagrywania filmu.

Magdalena Wleklik

Absolwentka WydziaA�u ReA?yserii oraz WydziaA�u Operatorskiego i Realizacji tv w PWSFTviT w A?odzi. Scenarzysta, pisarz, reA?yser filmowy i radiowy. Autorka scenariuszy programA?w i seriali telewizyjnych (Plebania, BrzydUla, Anna Maria WesoA�owska, Malanowski & partnerzy), Teatru Telewizji (A�A?A�todzioby), sA�uchowisk radiowych (Mosty, Mam plan). Autorka powieA�ci dla mA�odzieA?y (Szykuj siA� do odlotu) i wielu opowiadaA�. ReA?yser sA�uchowisk Teatru Polskiego Radia oraz filmu (MoA?esz byA� kim chcesz?). CzA�onek Stowarzyszenia FilmowcA?w Polskich.

zp8497586rq
1 marca , 2012

Comments are closed.