Turek i okolice w obiektywie kalejdoskopu

Po wielu latach udaA�o siA� doprowadziA� do realizacji przedsiA�wziA�cie polegajA�ce na konserwacji i digitalizacji taA�m filmowych wytworzonych przez Amatorski Klub Filmowy Kalejdoskop, A�dziaA�ajA�cy w Turku na przeA�omie lat 60/70 ubiegA�ego wieku. Jego spuA�ciznA� stanowiA� filmy dokumentalne, fabularne, reportaA?e a nawet filmy animowane.

To element projektu pn. a�zTurek i okolice w obiektywie Kalejdoskopua�? dofinansowanego ze A�rodkA?w Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu a�zPatriotyzm Jutraa�?.A� Realizacja przedmiotowego projektu obejmuje takA?e m.in. opracowanie i wydanie Kroniki Klubu z multimedialnA� formA� prezentacji ich twA?rczoA�ci; wakacyjne, plenerowe kino objazdowe we wszystkich gminach powiatu oraz organizacjA� uroczystej Gali podsumowujA�cej projekt, poA�A�czonej z obchodami 50a��lecia utworzenia AKF Kalejdoskop. A�A�A�Dodatkowo warto wspomnieA�, A?e wszystkie zdigitalizowane filmy zostanA� uzupeA�nione o audiodeskrypcjA�, dziA�ki czemu stanA� siA� rA?wnieA? dostA�pne dla osA?b niesA�yszA�cych.

DziA�ki realizacji projektu zostanie ocalone, utrwalone i rozpowszechnione lokalne dziedzictwo kulturowe zwiA�zane z twA?rczoA�ciA� AKF KalejdoskopA� a zdigitalizowany materiaA� stanowiA� bA�dzie waA?ne A?rA?dA�o historyczne do badaA� nad historiA� regionu.

a�zDofinansowano ze A�rodkA?w Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu a�zPatriotyzm Jutraa�?

Autor tekstu: MaA�gorzata PiA�ta

Informacja dostA�pna na licencji CC-BY4.0

TreA�A� licencji dostepna jest na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl

Licencja Creative Commons

<a rel=”license” href=”Creative’http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/”>Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 MiA�dzynarodowe License</a>.<br />W oparciu o utwA?r dostA�pny pod adresem <a xmlns:dct=”http://purl.org/dc/terms/” href=”www.mdk.turek.pl” rel=”dct:source”>www.mdk.turek.pl</a><br />Permissions beyond the scope of this license may be available at <a xmlns:cc=”http://creativecommons.org/ns#” href=”www.mdk.turek.pl” rel=”cc:morePermissions”>www.mdk.turek.pl</a>.