SZTUKA NA ULICY

Na zakoA�czenie wakacji MDK przygotowaA� dla PaA�stwa super imprezA� pt.: SZTUKA NA ULICY! GwiazdA� wieczoru bA�dzie ZESPA�A? FARBA!A� Nie moA?e Was zabraknA�A�!

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�K O M U N I K A T

FESTYN a�zSZTUKA NA ULICYa�?

A�A� Miejski Dom Kultury w Turku informuje wszystkich uA?ytkownikA?w pojazdA?w, A?e A�w dniu 02 wrzeA�nia (niedziela) 2012 r. w zwiA�zku z przygotowaniami do festynu a�zSZTUKA NA ULICYa�? nastA�pi zamkniA�cie ruchu drogowego od godz. 5.00A� na Placu Wojska Polskiego oraz drA?g dojazdowych do Placu Wojska Polskiego: 3 Maja (od Browarnej do Placu Wojska Polskiego), zamkniA�cie wjazdu na Plac Wojska Polskiego z Placu Sienkiewicza.A� W godz. od 13.00 do 22.00 zamkniA�cie ulic Szeroka i WA�ska (na wysokoA�ci budynku OHP). Od godz. 13.00 do 3.00 dnia nastA�pnego nastA�pi caA�kowite zamkniA�cie Placu Wojska Polskiego dla ruchu koA�owego.

Za zwiA�zane z realizacjA� tego przedsiA�wziA�cia niedogodnoA�ciA� przepraszamy majA�c nadziejA�, A?e spotkamy siA� ze zrozumieniem i akceptacjA� dla naszych planA?w.

SzczegA?lnie gorA�co prosimy mieszkaA�cA?w Placu Wojska Polskiego i okolicznych ulic o wyrozumiaA�oA�A� dla uczestnikA?w zgromadzonych na imprezie oraz udziaA� we wspA?lnej zabawie.

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� ORGANIZATOR

zp8497586rq
zp8497586rq
20 lipca , 2012

Comments are closed.