SZTUKA NA ULICY

K O M U N I K A T

FESTYN „SZTUKA NA ULICY”

 

Miejski Dom Kultury w Turku informuje wszystkich użytkowników pojazdów, że w dniu 9 września (niedziela) 2018 r. w związku  z przygotowaniami do festynu SZTUKA NA ULICY nastąpi zamknięcie ruchu kołowego od godz. 6.00 na Placu Wojska  Polskiego   oraz  dróg  dojazdowych  do  Placu  Wojska  Polskiego:  ul. 3 Maja (od ul. Browarnej do Placu Wojska Polskiego), zamknięcie wjazdu na Plac Wojska Polskiego z Placu Sienkiewicza.  W godz. od 13.00 do 22.00 zamknięcie ulic Szeroka             (na wysokości OHP)   i Wąska.

Od godz. 13.00 do godz. 3.00 dnia następnego nastąpi całkowite zamknięcie Placu Wojska Polskiego dla ruchu kołowego.

            Za związane z realizacją tego przedsięwzięcia  niedogodności  p r z e p r a s z a m y mając nadzieję, że spotkamy się ze zrozumieniem  i akceptacją dla naszych planów. Szczególnie gorąco prosimy mieszkańców Placu Wojska Polskiego i okolicznych ulic o wyrozumiałość dla uczestników zgromadzonych na festynie i zarazem zapraszamy do  udziału we wspólnej zabawie.

 

O R G A N I Z A T O R

6 września , 2018

Dodaj swój komentarz