SYLWESTER 2012

K O M U N I K A T

SZANOWNIA� TURKOWIANIE

A�

Za kilkanaA�cie dni powitamy NOWY ROK 2013. To szczegA?lne i jedyne w swoim rodzaju wydarzenie pragniemy uczciA� razem z PaA�stwem na Rynku naszego miasta proponujA�c doskonaA�A� zabawA� przy muzyce tanecznej w wykonaniu A�zespoA�A?w: a�zArek Kopaczewskia�? i SKALAR oraz inne atrakcje.

DZIAs JUA� ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SPRAGNIONYCH DOBREJ ZABAWY NA GODZ. 23.00. PROSIMY ZABRAA� ZE SOBA� DOBRY HUMOR! RESZTA BA?DZIE JUA� NA WAS CZEKAA?A!A�A�A�A�A�A�A�A�

A�A�A�A�A�A�A�A� A�JednoczeA�nie pragniemy poinformowaA� wszystkich uA?ytkownikA?w pojazdA?w, A?eA� w zwiA�zku z przygotowaniami do uroczystoA�ci dnia 31 grudnia 2012 r. od godz. 13.30 nastA�pi zamkniA�cie Pl. Wojska Polskiego i drA?g dojazdowych do Pl. Wojska Polskiego z ul. 3 Maja (od ul. Browarnej) oraz A�z Pl. Sienkiewicza. Od godz. 20.30 do 6.00 dnia nastA�pnego nastA�pi caA�kowite zamkniA�cie Pl. Wojska Polskiego dla ruchu koA�owego.

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Zwracamy siA� z proA�bA� o nie parkowanie samochodA?w w tym dniu i w wymienionych godzinach na caA�ym terenie Pl. Wojska Polskiego.

A�Za zwiA�zane z realizacjA� tego przedsiA�wziA�cia niedogodnoA�ciA� przepraszamy majA�c nadziejA�, A?e spotkamy siA� ze zrozumieniem i akceptacjA� dla naszych planA?w.

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Bardzo prosimy naszych GoA�ci, by podczas sylwestrowej zabawy nie uA?ywali petard oraz innych niebezpiecznych materiaA�A?w pirotechnicznych. Czynimy to w trosce o bezpieczeA�stwo wszystkich uczestnikA?w.

SzczegA?lnie gorA�co prosimy mieszkaA�cA?w Pl. Wojska Polskiego i okolicznych ulic o wyrozumiaA�oA�A� dla uczestnikA?w noworocznego zgromadzeniaA� i zapraszamy do udziaA�u we wspA?lnej zabawie.

A�

A�

KONKURS SYLWESTROWY

DLA OSA�B PEA?NOLETNICH

A�

Aby wziA�A� udziaA� w konkursie podczas ZABAWY SYLWESTROWEJ, naleA?y do butelki po napojach wA�oA?yA� kartkA� z czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania i umieA�ciA� w kontenerach do tego przeznaczonych, ktA?re rozmieszczone bA�dA� na Pl. Wojska Polskiego.

Uczestnicy wezmA� udziaA� w losowaniu A�atrakcyjnych nagrA?d.

Komisyjne losowanie nagrA?d odbA�dzie siA� w dniu 03 stycznia 2013 roku.

A�

A�

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� DYREKTORA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�BURMISTRZ

A�A�A�A� MIEJSKIEGO DOMU KULTURYA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� MIASTA TURKU

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� BoA?ena CesarzA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� ZdzisA�aw Czapla

zp8497586rq
13 grudnia , 2012

Comments are closed.