Spotkanie z autorami inicjatyw

W A�rodA� 22 czerwca spotkaliA�my siA� z autorami projektA?w zA�oA?onych na konkurs „Postaw na kulturA� – zrealizuj swA?j pomysA�”,

realizowany w ramach projektu „KulTURa. WIELKA sprawa w maA�ym mieA�cie”, dofinansowanego ze A�rodkA?w Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016.

Na spotkanie zaprosiliA�my w wszystkich pomysA�odawcA?w, takA?e tych ktA?rych wnioski nie zostaA�y zakwalifikowane przez KomisjA� konkursowA� do realizacji w drugim etapie naszego projektu.

Najpierw BoA?ena Cesarz dyrektor MDK podziA�kowaA�a za udziaA� w Konkursie, za A�wietne pomysA�y na inicjatywA� i trud wA�oA?ony w napisanie wniosku. NastA�pnie, wspA?lnie z obecnym na spotkaniu ZastA�pcA� Burmistrza Miasta Jerzym KurzawA� wrA�czyA�a okolicznoA�ciowe koszulki promujA�ce projekt. Po czym autorzy projektA?w pokrA?tce przedstawiliA� swoje pomysA�y. KaA?dy z nich przyjA�ty zostaA� brawami.A� RozmawialiA�my takA?e o tym, co nas jeszcze czeka, w zwiA�zku z dalszA� czA�A�ciA� naszego projektu. Spotkanie przebiegA�o w bardzo miA�ej atmosferze. WszyscyA� szczerze wyznali, A?e udziaA� w projekcie pozwoliA� im siA� nawzajem bliA?ej poznaA� i odA�wieA?yA� kontakty. JesteA�my pewni, A?eA� praca wA� dalszej czA�A�ci projektu te relacje jeszcze bardzie umocni. Rozmowy o projektach toczyA�y siA� jeszczeA� w kuluarach, przy kawie i ciastku. Na zakoA�czenie spotkaniaA� caA�a grupa zaA�oA?yA�a koszulki i pozowaA�a do zdjA�cia grupowego.

 

http://www.mdk.turek.pl/wp-content/uploads/2016/02/papier.Dom-Kultury-+1.jpg

23 czerwca , 2016

Dodaj swój komentarz