RuszyA�y zapisy wolontariuszy do 26. FinaA�u W.O.As.P

ZOSTAA? WOLONTARIUSZEM

A�26. FINAA?

A�WIELKIEJ ORKIESTRY AsWIA�TECZNEJ POMOCY

A�juA? 14 stycznia 2018 r.

A�

S Z T A B A�w A�Miejskim Domu Kultury w Turku przyjmuje zapisy osA?b chcA�cych wziA�A� udziaA� w kweA�cie ulicznej w dniu FinaA�u.

Osoby, ktA?re nie ukoA�czyA�y 16 roku A?ycia mogA� kwestowaA� tylko pod opiekA� osoby dorosA�ej.

A�CzekamyA�A� naA�A� WasA� do A�24A� l i s t o p a d a

A�ILOAsA�A� ANKIETA� OGRANICZONA !

JednoczeA�nie ZAPRASZAMY do A�w s p A? A� p r a c y A�wszystkie osoby chcA�ce wA�A�czyA� siA� do pomocy przy organizacji 25 FINAA?U, sponsorA?w, dobroczyA�cA?w i darczyA�cA?w, zespoA�y i solistA?w, chcA�cych wziA�A� udziaA� w koncercie finaA�owym.

A�

KONTAKT:

MIEJSKI DOM KULTURY

ul.A� T. KOAsCIUSZKI 13,

TEL. (63) 280 00 20

25 października , 2017

Dodaj swój komentarz