Rekonstrukcja historyczna

Zapraszamy na niepowtarzalne widowisko Grup Rekonstrukcji Historycznej, ktA?re odbA�dzie siA� w Turku, ul. Kaliska 32 ( budynek poczty) dn. 12 listopada 2016 r. o godz. 16:00. Pragniemy przyblizyA� m.in.wydarzenie zwiA�zane z tragicznA� A�mierciA� turkowianina profesora StanisA�awa KA�czkowskiego.Projekt realizowany w ramach projektu „KulTURa. WIELKA sprawa w maA�ym mieA�cie” dofinansowanegoA� ze A�rodkA?w Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016.

8 listopada , 2016

Dodaj swój komentarz