ProtokA?A� z obrad Jury Konkursu Fotograficznego

Jury w skA�adzie :ZdzisA�aw OrA�owski A�( ZPAF a�� przewodniczA�cy Jury ) , WA�adysA�aw NielipiA�ski A�(ZDFP, WBP i CAK w Poznaniu – czA�onek Jury ), PaweA� Hejman A�( CKiS w Koninie a�� sekretarz Jury )

po zapoznaniu siA� z 162 pracami 19 autorA?w, oceniajA�c ich poziom oraz walory artystyczne postanowiA�o przyznaA� nagrody i wyrA?A?nienia nastA�pujA�cym autorom:
I A�A�nagrodA� A�pieniA�A?nA� w wys. 1000 zA�. A�Annie Jakubowskiej z GdaA�ska
za zestaw: a�zNa OrA�owskim moloa�? .
II A�A�nagrodA� A�pieniA�A?nA� w wys. 500 zA�. Wojciechowi Domagale z Kielc za prace:
a�z Majsterkowanie a�� moja pasjaa�?, a�zMuzyka a�� moja pasjaa�?.
III A�nagrodA� A�pieniA�A?nA� w wys. 300 zA�. Marcinowi Waliniakowi A�z Goliny za pracA�: 4 z zestawu a�zBez pasji czA�owiek nie A?yjea�?.
IV A�nagrodA� A�pieniA�A?nA� w wys. 200 zA�. oraz WyrA?A?nienie A�WBP i CAK w Poznaniu A�(album fotograficzny) A�A�A�A�Filipowi Marandzie A�z A?odzi za prace: 1, A�5, A�A�6, A�A�7, A�A�8, A�A�9 z zestawu a�zKowala�?.
WyrA?A?nienie A�(album fotograficzny) A�WiesA�awie PrzybyA�o – CieA�lik A�z Konstantynowa A?A?dzkiego
za prace: 1, A�A�2 z zestawu A�A�a�zFotografowanie z pasjA�a�?.
WyrA?A?nienie A�(album fotograficzny) A�A�Maciejowi Frydrysiakowi A�z Poznania
za A�prace: 3, A�A�4 z zestawu a�zBMX a�?, a�zSzczudlarze 1, A�A�2, A�A�3a�? .

WernisaA? wystawy pokonkursowej poA�A�czony z uroczystym wrA�czeniem nagrA?d, odbA�dzie siA� 24 listopada 2011 r. o godz. 12.00 A�w A�Miejskim Domu Kultury
w Turku, ul. KoA�ciuszki 13.

Organizatorzy serdecznie zapraszajA� laureatA?w oraz wszystkich uczestnikA?w konkursu .

23 grudnia , 2011

Comments are closed.