PodziA�kowanie za 26. FinaA�

Turkowski Sztab Wielkiej Orkiestry AswiA�tecznej Pomocy z siedzibA� w Miejskim Domu Kultury podsumowaA� 26. FinaA�. Z wielkA� radoA�ciA� informujemy naszych mieszkaA�cA?w, A?e A�zebraliA�my fantastycznA� kwotA� 130A�887,98 zA�.

DziA�kujemy MieszkaA�com Miasta i Gminy Turek oraz Gminy KawA�czyn i Brudzew A�za hojne wsparcieA� tegorocznego FinaA�u.

DziA�kujemy za A?yczliwoA�A� i uA�miech, ktA?re kaA?dy wysiA�ek czyniA� lA?ejszym!

DziA�kujemyA� wszystkimA� Wolontariuszom za bardzo ofiarne kwestowanie. W tym roku kwestowali z nami: Karolina StA�piA�ska, RafaA� Jankowski, Dominik ChruA�ciA�ski, Sylwia KiciA�ska, Mateusz JabA�oA�ski, Justyna WodziA�ska, Patryk WodziA�ski, Michalina Nawrocka, Olga Urszulak, Jakub Papierski, MichaA� Juszczak, Kacper Bartczak, Bartosz ToA�kacz, Mateusz Szczepaniak, Patryk Kurczoba, Izabela Dulas, Justyna Rusek, Ewa MaA�gorzata Rojek, Krzysztof Gawron, Gabriela WilczyA�ska, Anna WoA?nicka, Anna Resel, Julia SosiA�ska, Nikola WA�odarczyk, Agata Pyrkowska, DA?esika Kacprzak, Julia Kacprzak, Julia Gadomska, Piotr Olszak, Bartosz Kurpik, Martyna KuA�mierczak, Nikola GaA�A�A?ewska, Aleksandra Winiarska, Gabriela Kubicka, Jakub Janowski, Zuzanna Abramowicz, Klaudia Filipiak, Julia Kowalczyk, Aleksandra Ascibior, Jorgos Eustathiou, Ewa Frontczak, Martyna Apelt, Helena Sobczak, Michalina Sobczak, Julia Marciniak, Mateusz Walosz, Paulina Walosz, Wiktoria Krawczyk, Filip BA�aszczyk, Weronika WA�odarczyk, Zachariasz Walaszczyk, Sebastian Kaczmarek, Natalia Lament, Aleksandra ZiA�tek, Kinga PiskuA�a, Julia Jasnowska, Maja ChrzA�piec, Weronika Mendelak, Klaudia Rojek, Gabriela Kosowska, Martyna Marciniak, Karolina Karbowa, Damian Makowski, Dominika Szczepaniak, BartA�omiej JanaA�kiewicz, Wiktoria Mruk.

DziA�kujemy za zaangaA?owanie w pracA�A� Sztabu: Edycie GA?rskiej, Annie Janowskiej, Jadwidze Marioli Jankowskiej, Karolinie Cesarz, MirosA�awie Mielczarek, Sylwii Przybylskiej,A� GraA?ynie Marek, Joannie Bronszewskiej, PawA�owi Grabarze, Andrzejowi Marzuchowskiemu, Dariuszowi Polusikowi, Beacie Pabisiak, Alinie Bartosik, Aleksandrze Bartczak,A� Barbarze KA�pa, A�Agnieszce Augustyniak, Annie Lewandowskiej-Robak.

SzczegA?lne podziA�kowanie kierujemy do: Tadeusza Przybyszewskiego; Arkadiusza Koperskiego; Danuty Kubeckiej; Anny Bartczak; Jadwigi Majda; Kamili Neumann; Andrzeja Wojtkowiaka; A�Pauliny MaA�eckiej; Pauliny PyA�niak; mA�odzieA?y z Grupy TancerzyA� Ognia a�zShadows of Firea�? z MDK; UrzA�du Miejskiego; A�Ochotniczej StraA?y PoA?arnej w Turku i druhA?w a�� Artura KaA?mierczaka, Dominika RogodziA�skiego, Dawida Andrzejaka, Patrycji NiedojadA�o, Andrzeja Grzybka, Tomasza KA�uciA�skiego, BA�aA?eja BA�ajeta; Fundacji a�zZA�ota Godzinaa�? i ratownikA?w medycznych Krzysztofa i PawA�a KoA�ata; Firmy PROFI-m; Stajni ROKA; NadleA�nictwa Turek Lasy PaA�stwowe;A� StanisA�awa Paszaka a�� ZakA�ad MiA�sny w OlszA?wce; Tomasza Wroniaka – PPHU a�zUnicorna�?;A� Marka KozA�owskiego – Piekarnia Muchlin; Dawida Rosiaka – Restauracja a�zStaromiejskaa�?;A� Piotra PA�A?cienniczaka a�� Pizzeria a�zPod Papugamia�?; Piotra Itczaka – IVA PIT; PSS a�zSpoA�ema�? w Turku; Jerzego Szczepanika – Kwiaciarnia EURO-KWIAT; SzkA?A� Podstawowych Nr 1, 4, 5; Klasy Ic ze SzkoA�y Podstawowej Nr 4; Przedszkola SamorzA�dowego nr 3, 4, 5, 6, 7, 8; A�ZespoA�u SzkA?A� Technicznych, Klasy Gastronimicznej; ZespoA�u PlacA?wek Edukacyjno-Wychowawczych, OA�rodka Sportu i Rekreacji; Pubu MixTura; Restauracji SUSHI, WarsztatA?w Terapii ZajA�ciowej przy a�zSintura�? sp. z o.o; ZespoA�u Szkolno-Przedszkolnego w SA�odkowie; A�ZespoA�u SzkA?A� w KawA�czynie, Szkole Podstawowej w Kaczkach Asrednich; Gminnego A�OA�rodka Kultury WOZOWNIA;A� EKO-GAB; Redakcji a�zEcho Turkua�?, Portali internetowych: Turek.net.pl, iTurek.net, Turek24, Komendy Powiatowej Policji, A�A�Firmy MIZET z Kalisza; A�Teleinformatora SpA?A�dzielni Mieszkaniowej a�zTA�czaa�?; ZdzisA�awa JesioA�owskiego a�� Cukiernia a�zBezika�?; Doroty Mencel a�� Cukiernia a�zSzefliA�skia�?; Eugeniusza Wietrzyka a�� Piekarnia w SA�odkowie;A� Jolanty OsiA�skiej, A�Wojciecha KoA�li, Turkowskiego Inkubatora PrzedsiA�biorczoA�ci; Centrum Wolontariatu i Wolontariuszy: Ilony PietroA�, Gabrysi Zasiadczyk; Moniki Kluska; Natalii Wojdziak, Martyny MA?ywa.

DziA�kujemy organizatorom i uczestnikom charytatywnych imprez A�rodowiskowych na rzecz W.O.As.P. A� a szczegA?lnie organizatorom turnieju halowej koszykA?wki – a�zSkazani na basketa�? i turnieju halowej piA�ki noA?nejA� StowarzyszeniuA� a�zEdukacja, Kultura, Sporta�?.

DziA�kujemy za udziaA� w finaA�owymA� koncercie: ChA?rowi Nauczycielskiemu Turkowskiego Towarzystwa ChA?ralnego; solistom ze Studia Piosenki w MDK i dzieciom z Przedszkola SamorzA�dowego Nr 3.

DziA�kujemy A�A�wszystkimA� A�DarczyA�com A�A�i A�A�UczestnikomA� A�licytacjiA� wA�A� dniuA�A� FINAA?U za wzruszajA�cA� bezinteresownoA�A�!!!

Wyrazy wdziA�cznoA�ci kierujemy do wszystkich, ktA?rzy poA�wiA�cili swA?j czas, by towarzyszyA� nam w tym niezwykA�ym przedsiA�wziA�ciu i swoje przyjazne rA�ce i serce przyA�oA?yli do zorganizowania, przeprowadzenia i rozpropagowania idei Fundacji W.O.As.P. w naszym lokalnym A�rodowisku.

JesteA�my dumni, A?e serce Wielkiej OrkiestryA� zabiA�o w naszym mieA�cie juA? po raz 25.!!!

A�

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� W imieniu turkowskiego Sztab

BoA?ena Cesarz

17 stycznia , 2018

Dodaj swój komentarz