PARADA TURA�W -konkurs na przestrzennA� figurA� tura z okazji 675 lecia Miasta Turku

PARADA TURA�W -konkurs na przestrzennA� figurA� tura z okazji 675 lecia Miasta Turku

 

 

Regulamin konkursu

1. Parada TurA?w organizowana jest w ramach Turkowskich Prezentacji TeatrA?w Ulicznych.

Tury bA�dA� prezentowane dn. 3 maja 2016 r. podczas Parady, ktA?ra wyruszy spod Miejskiego Domu Kultury w Turku iA� przejdzie ulicami miasta

2. Organizatorem Parady TurA?w jest Miejski Dom Kultury w Turku

3. Regulamin konkursu dostA�pny jest na stronie internetowej Organizatora:

www.mdk.turek.pl

5. Konkurs ma charakter miejski.

4. Celem Konkursu jest aktywizacja A�rodowiska szkolnego do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz integracja wychowankA?w, rodzicA?w i nauczycieli .

A�Zasady Uczestnictwa:

Zadaniem uczestnikA?w Konkursu jest zbudowanie przestrzennej figury tura, na podstawie wA�asnego projektu. Prace mogA� byA� wykonywane grupowo przy wsparciu wychowawcA?w i rodzicA?w.

Warunki jakie powinna speA�niaA� figura tura:

-dA�ugoA�A� min 1 metr, wysokoA�A� proporcjonalnie do dA�ugoA�ci,

-TURY mogA� byA� wykonane na 3 sposoby:

TURY MOBILNE a�� konstrukcja lub jej elementy sA� ruchome,

TURY STATYCZNE a�� konstrukcje nie posiadajA� ruchomych elementA?w,

KOSTIUM a�� warunkiem jest wA�asnorA�czne jego wykonanie, a nie zakup gotowego przebrania. W kostium moA?e byA� przebrana jedna osoba lub kilka osA?b animujA�cych swojego tura.

Ograniczeniem moA?e byA� jedynie wyobraA?nia.

-Do wykonania prac moA?na wykorzystaA� dowolne materiaA�y z zachowaniem zasad bezpieczeA�stwa wA�asnego i uczestnikA?w parady.

Zasady udziaA�u w Paradzie:

1. Parada ma charakter otwarty i adresowana jest do:

a) grup nieformalnych,

b) amatorskich grup i zespoA�A?w artystycznych dziaA�ajA�cych przy placA?wkach publicznych i niepublicznych) o charakterze kulturalno-oA�wiatowym i oA�wiatowym )

c) osA?b indywidualnych chcA�cych zaprezentowaA� siA� samodzielnie ,czyli tak naprawdA� udziaA� w Paradzie moA?e wziA�A� kaA?dy, kto swoim uczestnictwem w tym wydarzeniu chce uczciA� 675 urodziny naszego miasta.

2. Aby wziA�A� udziaA� w Paradzie, Uczestnik powinien dostarczyA� do MDK w Turku wypeA�nionA� kartA� w temacie wpisujA�c a�zTURa�? do 25 kwietnia 2016 r.

 

Nagrody

1. OgA�oszenie wynikA?w konkursu i wrA�czenie nagrA?d nastA�pi na zakoA�czenie PARADY TURA�W A�dn. 3 maja b.r. w godz. popoA�udniowych.

I NagrodaA� – 500 zA�

II Nagroda -A� 300zA�

III Nagroda – 200 zA�

 

2. Jury moA?e teA? przyznaA� nagrody specjalne i wyrA?A?nienia rzeczowe.

Jury moA?e zadecydowaA� o innym podziale nagrA?d.

 

3. UdziaA� w konkursie jest jednoznaczny z wyraA?eniem zgody na fotografowanie i filmowanie prac, nieodpA�atnA� publikacjA� zdjA�A� i filmA?w w mediach lokalnych .

 

karta zgA�oszenie do pobrania w zakA�adce KONKURSY

 

29 marca , 2016

Dodaj swój komentarz