Kronika Amatorskiego Klubu Filmowego Kalejdoskop już dostępna!

Kolejny etap realizacji projektu tj. wydanie Kroniki Amatorskiego Klubu Filmowego  Kalejdoskop  już za nami. 

Z publikacją  wydaną w ramach serii Bibliotheca Turcoviana będzie można się zapoznać   we wszystkich instytucjach kultury (Biblioteka , Dom Kultury i Muzeum)   oraz w placówkach oświatowych regionu.  Już wkrótce Kronika będzie też  dostępna na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Turku.

Kronika Amatorskiego Klubu Filmowego ”Kalejdoskop”  zawiera wiele ciekawych informacji dotyczących wielokierunkowej działalności Klubu, jego twórczości oraz osiągnięć. Znajdują się w niej także zdjęcia archiwalne, wycinki prasowe, biogramy członków Klubu. Do kroniki jest dołączona płyta z dziewięcioma zdigilalizowaymi filmami „Kalejdoskopu”. Filmy są uzupełnione o audiodeskrypcję, pozwalającą na odbiór filmów przez osoby niesłyszące i o komentarz. Tego zadania podjęła się Janina Mrówczyńska.  Natomiast konserwację i digitalizację wykonała Firma FOTO ZOOM z Konina.

Publikacja posłuży placówkom oświatowym jako materiał dydaktyczny na zajęcia z historii regionu a instytucjom kultury w krzewieniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Nakład: 500 egzemplarzy.  Publikacja dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0 Polska [ CC BY – NC 3.0 PL]

 

Projekt jest finansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

 

http://www.mdk.turek.pl/wp-content/uploads/2014/07/Nowy-3.jpg

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Autor tekstu: Małgorzata Pięta

Informacja dostępna na licencji CC-BY4.0

Treść licencji dostępna jest na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl

Licencja Creative Commons

<a rel=”license” href=”Creative’http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/”>Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe License</a>.<br />W oparciu o utwór dostępny pod adresem <a xmlns:dct=”http://purl.org/dc/terms/” href=”www.mdk.turek.pl” rel=”dct:source”>www.mdk.turek.pl</a><br />Permissions beyond the scope of this license may be available at <a xmlns:cc=”http://creativecommons.org/ns#” href=”www.mdk.turek.pl” rel=”cc:morePermissions”>www.mdk.turek.pl</a>.

 

29 września , 2014

Dodaj swój komentarz