„Kalejdoskop” w Grzymiszewie

Filmy Amatorskiego Klubu Filmowego „Kalejdoskop” obejrzeli uczniowie Gimnazjum w Grzymiszewie. W projekcji uczestniczyło około 50 osób.

Filmy wyświetlał i wygłosił komentarz historyczny Bartosz Stachowiak – Dyrektor Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera.

Kino objazdowe zorganizowało  Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera – Partner Projektu.

Projekt jest finansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

 

http://www.mdk.turek.pl/wp-content/uploads/2014/07/Nowy-3.jpg

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Informacja dostępna na licencji CC-BY4.0

Treść licencji dostępna jest na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl

Licencja Creative Commons

<a rel=”license” href=”Creative’http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/”>Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe License</a>.<br />W oparciu o utwór dostępny pod adresem <a xmlns:dct=”http://purl.org/dc/terms/” href=”www.mdk.turek.pl” rel=”dct:source”>www.mdk.turek.pl</a><br />Permissions beyond the scope of this license may be available at <a xmlns:cc=”http://creativecommons.org/ns#” href=”www.mdk.turek.pl” rel=”cc:morePermissions”>www.mdk.turek.pl</a>.

 

29 października , 2014

Dodaj swój komentarz