Historia

Jedną z najważniejszych instytucji w odradzającym się życiu społeczno – kulturalnym w wyzwolonym Turku był Powiatowy Dom Kultury, powołany Uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Turku.
Otwarcie Powiatowego Domu Kultury odbyło się 1 września 1954 roku. Siedzibą placówki do roku 1990 był budynek Domu Strażaka przy ul. 1 Maja 8 (obecnie 3 Maja 8).

Placówka obejmowała swoim zasięgiem miasto i gminy powiatu tureckiego.
W latach 1954-1991 Domem Kultury kierowali kolejno: Eugeniusz Sobczak, Henryk Lisowski, Jan Brudek, Andrzej Winkler, Hanna Kruszyńska-Majcherek, Henryk Bartosik, Henryk Wieruchowski, Krystyna Młotkiewicz.

Ważne daty z działalności Domu Kultury:

 

  • 1962 – utworzono w Powiatowym Domu Kultury sekretariat Turkowskiego Towarzystwa Kultury.
  • 1963 – powstała Powiatowa Poradnia Instrukcyjno – Metodyczna, której zadaniem była pomoc wiejskim klubom, placówkom oświatowo – wychowawczym i organizacjom społecznym w działalności kulturalnooświatowej i amatorskiego ruchu artystycznego.
  • 1969 – powstało Kino Filmów Oświatowych WIEDZA. Wyświetlano w nim filmy fabularne i dokumentalne oraz bajki dla dzieci.
  • 1969 – przyjęcie przez Powiatowy Dom Kultury klubu „Tęcza” przy ul. Spółdzielców 4. 1972 – utworzono Izbę Muzealną gromadzącą zbiory archeologiczne , etnograficzne oraz pamiątki związane z okupacyjną przeszłością miasta i powiatu.
  • 1975 – w związku ze zmianą administracyjnego podziału kraju PDK stał się Miejskim Domem Kultury obejmującym swoim zasięgiem działania miasto Turek.
  • 1990 – Rada Miejsca uchwałą z dnia 23 kwietnia przekazała w zarząd Miejskiemu Domowi Kultury budynek przy ul. T. Kościuszki 13, dawniej zajmowany przez PZPR.
  • 1993 – Miejski Dom Kultury otrzymał w zarząd kino „Tur” przy ul. Żeromskiego 1.