„KulTURa. WIELKA sprawa w maA�ym mieA�cie”

Z radoA�ciA� informujemy mieszkaA�cA?w naszego miasta, A?e Miejski Dom Kultury w Turku zakwalifikowaA� siA� do tegorocznej edycji programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016.

GA�A?wnym celem programu A�jest zwiA�kszenie A�zaangaA?owania naszego Domu Kultury w A?ycie spoA�ecznoA�ci lokalnej poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwA?rczych realizowanych przez mieszkaA�cA?w naszego miasta przy wykorzystaniu zasobA?w naszej instytucji i wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

Realizacja zadania skA�ada siA� z dwA?ch czA�A�ci. Pierwsza czA�A�A� zadania obejmuje przeprowadzenie diagnozy lokalnej, ktA?ra pomoA?e namA� zidentyfikowaA� zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkaA�cA?w miasta Turku, okreA�liA� szanse i bariery wspA?A�pracy, wypracowaA� nowe strategie dziaA�ania i wprowadziA� je w A?ycie. A�W tym celu zostanie przeprowadzona ankieta i wywiady. Dokonamy teA? wyboru zgA�oszonych przez mieszkaA�cA?w inicjatyw.

Natomiast druga czA�A�A� zadania obejmuje realizacjA� wspA?lnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw lokalnych w terminie od 31 lipca do 21 listopada 2016 r.

O wszystkich kolejnych krokach podejmowanych w ramachA� poszczegA?lnych etapA?w realizacji zadania informowaA� bA�dziemy na bieA?A�co.

JuA? dziA� zapraszamy mieszkaA�cA?w Turku do wspA?A�pracy!

16 lutego , 2016

Dodaj swój komentarz