MOJE MIASTO – INNE SPOJRZENIE

Zapraszamy mieszkańców i miłośników naszego miasta do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym pt.: ” Moje Miasto- inne spojrzenie”.

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego

1. Organizator: Miejski Dom Kultury w Turku

2. Konkurs ma charakter otwarty. Kierowany jest :

A. do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta i powiatu tureckiego,

B. do twórców, artystów działających na terenie miasta i okolic.

3. Cele konkursu:

– inspirowanie do wyrażania środkami plastycznymi piękna rodzinnego miasta,
– rozwijanie i kształtowanie spontanicznej wypowiedzi plastycznej ,

– wystawa plastyczna,
– upowszechnianie twórczości nieprofesjonalnej,
– prezentacja talentów plastycznych.

4. Warunki konkursu:

Format –dowolny  ( nie mniejszy niż A3)

Do każdej pracy należy dołączyć (na odwrocie) kartę zgłoszenia zawierającą:

A.

imię i nazwisko, wiek/ klasę, nazwę placówki, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko instruktora/nauczyciela prowadzącego.

B. (osoby dorosłe)

zaklejoną kopertę z danymi autora opatrzoną wybranym godłem:

godło, tytuł pracy, imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy.

Każdy uczestnik może zgłosić na wystawę 1-3 prace lub cykl prac (składający się z nie więcej niż 5 prac z uwzględnieniem kolejności),

5. Technika: dowolna na płaszczyźnie- rysunek, malarstwo, grafika (bez komputerowej).

6. Termin nadsyłania prac: 11 czerwca 2012 r.

 7. O podziale i wysokości nagród zadecyduje komisja artystyczna  powołana przez organizatorów. Werdykt komisji jest ostateczny.

8. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne i rzeczowe oraz wyróżnienia. Łączna pula nagród wynosi 2500 zł.

9. Ocena prac: komisja artystyczna dokona oceny prac przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę .

10. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach reklamowych i publikacjach związanych z konkursem z zaznaczeniem nazwiska autora.

11. Autor zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia pracy. Prace złej jakości, zrolowane bądź zniszczone będą wykluczone z konkursu.

12. Uczestnicy nadsyłają i odbierają prace na koszt własny.

13. W przypadku nadesłania małej ilości prac konkurs nie zostanie rozstrzygnięty,

a prace zwrócone będą autorom

  Konkurs został rozstrzygnięty 20 czerwca 2012 r. 

Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy SOBÓTKOWE WIANKI, w dn. 23 czerwca 2012 roku o godz. 19.45 w Parku Miejskim im. Żerminy Składkowskiej

prokokół

 


Dodaj swój komentarz