8. Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej

Festiwal Piosenki Europejskiej jest doskonałą formą propagowania nauki języków obcych , doskonalenia umiejętności językowych. Promuje aktywność twórczą wśród młodzieży. Zapraszamy.

KARTA UCZES. Fest.Europej.

Regulamin 8. Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej


Dodaj swój komentarz