44. Przegląd Dorobku Artystycznego Przedszkoli „Wielka Draka Przedszkolaka”

Zapraszamy wszystkie przedszkola z Turku do udziału w 44. Przeglądzie Dorobku Artystycznego Przedszkoli.Regulamin – 44. Przegląd Dorobku Artystycznego Przedszkoli

Karta uczestnictwa – 44. Przegląd Dorobku Artystycznego Przedszkoli


Dodaj swój komentarz