Konkurs na wynajem lokalu rozstrzygniA�ty.

W dniu 29 stycznia 2013 r. zostaA� rozstrzygniA�ty konkurs ofert na wynajem lokalu uA?ytkowego przeznaczonego na dziaA�alnoA�A� prowadzenia kawiarni.

Na konkurs dotyczA�cy najmu lokalu uA?ytkowego zlokalizowanego przy Placu Wojska Polskiego 1 (budynek Muzeum RzemiosA�a Tkackiego) – Nr Dz. 486/2, o pow. 107,6 m kw. przeznaczonego na dziaA�alnoA�A� prowadzenia kawiarni wpA�ynA�A�a jedna waA?na oferta zA�oA?ona przez PrzedsiA�biorstwo Import-Export Agata Miller, ul. Kolska Szosa 38a, 62-700 Turek.

Podpisanie umowy nastA�pi w dniu 12 lutego w siedzibie Domu Kultury.

zp8497586rq
31 stycznia , 2013

Comments are closed.