Konkurs na inicjatywy lokalne rozstrzygniA�ty

W dniu 16 czerwca 2016 r. odbyA�a siA� ocena projektA?w inicjatyw lokalnych zA�oA?onych w konkursie pt. „Postaw na kulturA� – zrealizuj swA?j pomysA�” w ramach projektu „KulTURa. WIELKA sprawa w maA�ym mieA�cie”.

MieszkaA�cy Turku mogli zgA�osiA� swoje inicjatywy do 13 czerwca br.A� Na konkurs napA�ynA�A�o 8 projektA?w na A�A�cznA� kwotA� 34.237 zA�otych. OceniaA�a je Komisja w skA�adzie:

1. BoA?ena Cesarz – PrzewodniczA�ca

2. Sylwia Przybylska – Sekretarz

3.A� Jerzy Kurzawa – CzA�onek

4. MaA�gorzata Modrzejewska – CzA�onek

5. Magdalena PopA�oA�ska-Kowalska – CzA�onek

W ocenie wnioskA?w Komisja kierowaA�a siA� kryteriami zawartymi w Regulaminie Konkursu, ktA?ry jest dostA�pny w zakA�adce „do pobrania”. Regulamin konkursu stanowiA�, A?e Komisja moA?e wybraA� od 3 do 7 wnioskA?w.

Ostatecznie Komisja wybraA�a do realizacji 5 projektA?w, ktA?re speA�niaA�yA� wymogi regulaminowe, na A�A�cznA� kwotA� 21.987 zA�otych. PozostaA�e trzyA� nie speA�niaA�y wymogA?w Programu DK+ Inicjatywy lokalne 2016.

Wnioski zakwalifikowane do realizacji to:

– Miasto ognia – wnioskodawca Turecka Grupa Tancerzy Ognia -6.350,00 zA�;

– Festiwal Piosenki Integracyjnej – wnioskodawca Stowarzyszenie PrzyjaciA?A� Nauczania Integracyjnego Dzieci i MA�odzieA?y – 1.900,00 zA�;

– Po co cienie sA� na scenie? Jak to z serem w Turku byA�o – wnioskodawca Teatr „Szpilka” – 2.737,00 zA�otych;

Rekonstrukcja historyczna: Wydarzenia z 11 listopada 1918 roku – wnioskodawca Robert Stolarek – 6.000,00 zA�otych;

W piastowskim grodzie – A?ycie w czasach Mieszka I – wnioskodawca Zgromadzenie WojA?w i Rycerzy Grodu Tura – 5.000,00 zA�otych.

Wybrane wnioski otrzymaA�y 100 procent wnioskowanego dofinansowania.

Ich realizacja rozpocznie siA� juA? za kilka tygodni, po otrzymaniu dotacji z Narodowego Centrum Kultury.

 

http://www.mdk.turek.pl/wp-content/uploads/2016/02/papier.Dom-Kultury-+1.jpg

 

 

17 czerwca , 2016

Dodaj swój komentarz