Koncert SDM w Turku

Miejski Dom Kultury w Turku serdecznie zaprasza na koncert legendarnej grupy Stare Dobre MaA�A?eA�stwo. Koncert odbA�dzie siA� 10 czerwca 2014 r w kinie Tur.

Zaledwie 3 miesiA�ce temu minA�A�o trzydzieA�ci lat od historycznego, pierwszego koncertu Starego Dobrego MaA�A?eA�stwa, od ktA?rego zaczA�A� siA� wielki sukces kompozytorski iA�wokalny Krzysztofa Myszkowskiego. Ten koncert odbyA� siA� w niewielkiej salce telewizyjnej, w akademiku Politechniki poznaA�skiej, mieszczA�cej okoA�o czterdziestu osA?b. Od pierwszej piosenki wzbudziA� absolutny entuzjazm obecnych tam wtedy szczA�A�liwcA?w. I tak juA? byA�o, A?e sA�uchacze w innym stanie wchodzili na koncert, aA�wA�innym stanie, zdecydowanie euforycznym, lotnym, radoA�nie rozedrganym uczuciowo, wychodzili, moA?na rzec nawet, A?e byli trwale naznaczeni brzmieniami, tekstami iA�melodykA�, ujA�ci osobowoA�ciA� Krzysztofa. Aslad po koncertach pozostaA� takA?e na niezliczonych wspA?lnych fotografiach i na tysiA�cach podpisanych pA�yt.

DziA� SDM przyciA�ga na koncerty tA�umy wielbicieli trzech pokoleA�. Piosenki Krzysztofa Myszkowskiego do wybranych przez niego tekstA?w poetyckich, zaA�piewane piA�knym, peA�nym szlachetnoA�ci wykonawczej gA�osem zna dziA� caA�a Polska. Te piosenki sA� w dziesiA�tkach A�piewnikA?w, o ile nie zajmujA� lwiej czA�A�ci, kaA?dego zA�nich. SDM w literaturze, wymieniane jest w rA?wnym szeregu zespoA�A?w iA�A�wykonawcA?w najznamienitszych. Piosenki A?yjA� wA�asnym A?yciem, sA� cytowane, weszA�y w obieg kultury i w serca sA�uchaczy, po prostu sA� waA?ne i poruszajA�ce. Tak siA� szczA�A�liwie zA�oA?yA�o, A?e dane mi byA�o oglA�daA� z bliska narodziny tego fenomenu, aA� na dodatek byA� powiernikiem niesamowitej tajemnicy, kiedy jeszcze byA�a tajemnicA�, a ktA?rA� poznaA�em pA?A?nA� nocA� w sierpniu 1983 roku w czasie odbywania przez Krzysztofa Myszkowskiego praktyk wychowawcy kolonijnego. Owa tajemnica dotyczyA�a pierwszych piosenek: Jak, Gloria i paru innych.

To wA�aA�nie SDM Krzysztofa Myszkowskiego staA�o siA� kultowym zespoA�em i choA� nie o to chodzi, to bije on na gA�owA� inne cenne zjawiska na polskim rynku muzycznym, A�miem twierdziA�, A?e naweta�� mistrza Bellona!!! A�Koncert w Turku A�10 czerwca 2014 roku o godzinie 18.00. Bilety Miejski Dom Kultury w Turku A�A�oraz www.bilet.pax.pl.

Organizator ,Stowarzyszenie Medihelp, tel:693178972

3 maja , 2014

Dodaj swój komentarz