Koncert operetkowy

A�Zapraszamy PaA�stwa na niezwykA�y koncert, podczas ktA?rego zabrzmiA� najsA�ynniejsze przeboje muzyki operetkowej i operowej, a takA?e wspaniaA�e walce wiedeA�skie, tanga i czardasze.


UsA�yszeA� bA�dzie moA?na miA�dzy innymi takie pozycje, jak:

Wielka SA�awa to A?art, Czardasz Montiego, La donna e mobile, O sole mio…

WystA�pi zespA?A� skA�adajA�cy siA� z trA?jki wspaniaA�ych artystA?w wrocA�awskich scen muzycznych:

JA�drzej Tomczyk

Absolwent Akademii Muzycznej we WrocA�awiu. Jako wokalista debiutowaA� u boku jednego
z najwybitniejszych dyrygentA?w polskich – maestro Kazimierza Korda. WystA�piA� jako solista (tenor) podczas XIII Balu WiedeA�skiego, organizowanego przez Konsulat Generalny Austrii w Polsce.A�W roku 2013 roku artysta zostaA� zaproszony na kursy mistrzowskie prowadzone przez TeresA� A�ylis-Gara.

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� W paA?dzierniku 2013 roku artysta zaA�piewaA� A�u boku Marka Pijarowskiego a�zTe deuma�?A� Brucknera, otwierajA�c tym samym nowo wybudowanA� salA� koncertowA� we WrocA�awiu. Patronat nad tym koncertem objA�A� Prezydent Polski BronisA�aw Komorowski.

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�W roku 2014 JA�drzej Tomczyk dwukrotnie wystA�piA� jako solista z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii DolnoA�lA�skiej w Jeleniej GA?rze, kreujA�c dzieA�o „Missa pro pace”

W. Kilara, a takA?e MszA� „Misterium KrzyA?a AswiA�tego” A. Nikodemowicza.A�Obecnie JA�drzej Tomczyk ksztaA�ci swoje umiejA�tnoA�ci wokalne pod kierunkiem maestry Jolanty A�murko-Kurzak. Artysta mimo mA�odego wieku wystA�powaA� juA? z takimi czoA�owymi orkiestrami

w kraju jak: Sinfonia Varsovia, Filharmonia WrocA�awska, Filharmonia PoznaA�ska, Sinfonia Iuventus, Opera WrocA�awska, Teatr Wielki w Poznaniu. WspA?A�pracowaA� z takimi osobowoA�ciami, jak: Jerzy Maksymiuk, Kazimierz Kord, Krzysztof Penderecki, Krzesimir DA�bski, Kaja Danczowska, Janusz Olejniczak, Krzysztof Jakowicz, Krzysztof JabA�oA�ski, MirosA�aw Jacek BA�aszczyk, Tomasz Bugaj, Marek Pijarowski.A�Jest laureatem wielu konkursA?w zarA?wnoA� na szczeblu ogA?lnopolskim, jak i miA�dzynarodowym.A�

A�

Klaudyna WA�siewicz

Pianistka i wiolonczelistka. UkoA�czyA�a AkademiA� MuzycznA� we WrocA�awiu w klasie dyrygentury i prowadzenia zespoA�A?w wokalno-instrumentalnych. Z muzykA� zwiA�zana

od najmA�odszych lat. JuA? w szkole muzycznej koncertowaA�a z MiA�dzynarodowA� OrkiestrA� Europera na terenie Polski i Niemiec, a jako czA�onek kwartetu smyczkowego zostaA�a wyrA?A?niona na PrzeglA�dzie ZespoA�A?w Kameralnych. BraA�a udziaA� w wielu projektach operowych, wystawiajA�c z wielkim sukcesem tak znakomite opery jak: „Wesele Figara” –

W. A. Mozarta, czy „Xerxes” – G. F. Haendla m.in. na Bydgoskim Festiwalu Operowym oraz Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie-Zdroju. W roku 2011 zostaA�a zaproszona do prowadzenia zajA�A� muzycznych we WrocA�awskim Teatrze Lalek, ktA?re prowadzi do dziA�. Obok instrumentalistyki od 14 lat zajmuje siA� rA?wnieA? wokalistykA�, co zaowocowaA�o obecnA� wspA?A�pracA� z OperA� WrocA�awskA�.

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Jako wiolonczelistka na staA�e wspA?A�pracuje z FilharmoniA� DolnoA�lA�skA� oraz licznymi zespoA�ami kameralnymi. NaleA?y takA?e do orkiestry Piotra Rubika, z ktA?rym koncertuje na terenie Europy oraz StanA?w Zjednoczonych. WspA?A�pracowaA�a z takimi osobowoA�ciami jak Janusz Olejniczak, Jacek Kasprzyk, Marek Pijarowski, Andrzej Kosendiak. Artystka tworzy aranA?e, a takA?e jest autorem opracowaA� utworA?w wykonywanych podczas koncertu.

A�

Martyna Tomczyk

 

Skrzypaczka mA�odego pokolenia. SwojA� przygodA� rozpoczA�A�a w Szkole Muzycznej w Jeleniej GA?rze. JuA? od najmA�odszych lat koncertuje z powodzeniem zarA?wno w kraju, jak i poza jego granicami. ZostaA�a zaproszona do MiA�dzynarodowej Orkiestry a�zEuroperaa�?, z ktA?rA� wystA�piA�a miA�dzy innymi w Polsce, Czechach, Niemczech, Holandii oraz Belgii. Artystka ma rA?wnieA? w swoim dorobku artystycznym wystA�py we Francji, WA�oszech i Hiszpanii. W roku 2011 zostaA�a koncertmistrzem Wielkiej Orkiestry MA�odych, podczas realizacji miA�dzynarodowego projektu a�zComeniusa�?. W maju 2013 wystA�piA�a jako solistka Filharmonii DolnoA�lA�skiej w Jeleniej GA?rze. Swoje umiejA�tnoA�ci doskonali na licznych kursach mistrzowskich

i warsztatach muzycznych.A� Artystka naleA?y do orkiestry Piotra Rubika, z ktA?rA� wystA�piA�a miA�dzy innymi podczas uroczystego koncertu z okazji kanonizacji Jana PawA�a II. Poza dziaA�alnoA�ciA� solistycznA� Martyna Tomczyk speA�nia siA� artystycznie takA?e w roli kameralistki. Aktywnie uczestniczy w pracy wielu zespoA�A?w, takich jak tria, kwartety, a takA?e orkiestry kameralne.
Zapraszamy serdecznie 15 listopada br. na godz. 18.00

Bilety do nabycia w Domu Kultury

A�

19 października , 2014

Dodaj swój komentarz