KOMUNIKAT – REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA

Miejski Dom Kultury w Turku informuje wszystkich uA?ytkownikA?w pojazdA?w, A?e w dniu 12 LISTOPADA (sobota) 2016 r. w zwiA�zku z przygotowaniami do widowiska z udziaA�em grup rekonstrukcji historycznej pt. a�zWydarzenia z 11.XI.1918 r. a��

A�mierA� profesora KA�czkowskiego a�?, nastA�pi zamkniA�cie ruchu koA�owego na ulicy Kaliskiej (droga dwujezdniowa) na odcinku od skrzyA?owania z ulicA� Mickiewicza do skrzyA?owania z ulicA� SzkolnA� w godz. od 14.00 do 18.30 oraz zakaz parkowania od godz. 12.00 do 18.30.
Za zwiA�zane z realizacjA� tego przedsiA�wziA�cia niedogodnoA�ci p r z e p r a s z a m y, majA�c nadziejA�, A?e spotkamy siA� ze zrozumieniem i akceptacjA� dla naszych planA?w. SzczegA?lnie gorA�co prosimy o wyrozumiaA�oA�A� mieszkaA�cA?w wymienionego odcinka ulicy i zarazem zapraszamy do udziaA�u w tym wydarzeniu.

8 listopada , 2016

Dodaj swój komentarz