Komunikat

A�SZANOWNIA� TURKOWIANIE,

za kilka dni powitamy NOWY ROK 2018. To szczegA?lne i jedyne w swoim rodzaju wydarzenie pragniemy uczciA� razem z PaA�stwem na Rynku naszego miasta.A� Proponujemy doskonaA�A� zabawA�.

A�GwiazdA� tego wieczoru bA�dzie A�Krzysztof K.A.S.A. KasowskiA�A�

DZIAsA�A�A�A�A� JUA�A�A�A�A�A� ZAPRASZAMYA�A�A�A�A� WSZYSTKICHA�A�A�A� SPRAGNIONYCHA�A�A�A�A� DOBREJA�A�A�A�A� ZABAWYA�A�A�A�A� NAA�A�A�A� GODZ.A�A�A�A�A� 23.00.

JednoczeA�nie pragniemy poinformowaA� wszystkich uA?ytkownikA?w pojazdA?w, A?eA� w zwiA�zku z przygotowaniami A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�do uroczystoA�ci dnia 31 grudnia 2017 r. od godz. 13.30 nastA�pi zamkniA�cie Pl. Wojska Polskiego i drA?g dojazdowych A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�do Pl. Wojska Polskiego z ul. 3 Maja (od ul. Browarnej) orazA� z Pl. Sienkiewicza. Od godz. 20.30 do 6.00 dnia nastA�pnego nastA�pi caA�kowite zamkniA�cie Pl. Wojska Polskiego dla ruchu koA�owego.

Zwracamy siA� z proA�bA� o nie parkowanie samochodA?w w tym dniu i w wymienionych godzinach na caA�ym terenie Placu Wojska Polskiego.

Za zwiA�zane z realizacjA� tego przedsiA�wziA�cia niedogodnoA�ciA� przepraszamy, majA�c nadziejA�, A?e spotkamy siA�A� ze zrozumieniem i akceptacjA� dla naszych planA?w.

Bardzo prosimy naszych GoA�ci, by podczas sylwestrowej zabawy nie uA?ywali petard oraz innych niebezpiecznych materiaA�A?w pirotechnicznych. Czynimy to w trosce o bezpieczeA�stwo wszystkich uczestnikA?w.

SzczegA?lnie gorA�co prosimy mieszkaA�cA?w Pl. Wojska Polskiego i okolicznych ulic o wyrozumiaA�oA�A� dla uczestnikA?w noworocznego zgromadzeniaA� i zapraszamy do udziaA�u we wspA?lnej zabawie.

KONKURSA�A� SYLWESTROWYA�A�A� DLA A�A�OSA�BA�A� PEA?NOLETNICH

 

Aby wziA�A� udziaA� w KONKURSIE podczas ZABAWY SYLWESTROWEJ, naleA?y do butelki po napojach wA�oA?yA� kartkA� z czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu i umieA�ciA� w kontenerach do tego przeznaczonych, ktA?re rozmieszczone bA�dA� na Pl. Wojska Polskiego.

Uczestnicy wezmA� udziaA� w losowaniuA� atrakcyjnych nagrA?d.

Komisyjne losowanie nagrA?d odbA�dzie siA� w dniu 02 stycznia.

A�A�A�A�A� A�DYREKTORA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�BURMISTRZ

MIEJSKIEGO DOMU KULTURYA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�A�A�A�A� MIASTAA�A� TURKU

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� BoA?ena CesarzA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A� A� A� Romuald Antosik

A�

28 grudnia , 2017

Dodaj swój komentarz