Komunikat

FESTYN a�zSZTUKA NA ULICYa�?

A�

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Miejski Dom Kultury w Turku informuje wszystkich uA?ytkownikA?w pojazdA?w, A?e w dniu 10 wrzeA�nia (niedziela) 2017 r. w zwiA�zku z przygotowaniami do festynu a�zSZTUKA NA ULICYa�? nastA�pi zamkniA�cie ruchu drogowego od godz. 6.00 na Placu Wojska A�PolskiegoA� A�oraz

A�drA?g A�dojazdowych A�do A�Placu A�Wojska A�Polskiego:A� ul. 3 Maja (od ul. Browarnej do Placu Wojska Polskiego), zamkniA�cie wjazdu na Plac Wojska Polskiego z Placu Sienkiewicza.A� W godz. od 13.00 do 22.00 zamkniA�cie ulic Szeroka (na wysokoA�ci OHP) i WA�ska.

Od godz. 13.00 do godz. 3.00 dnia nastA�pnego nastA�pi caA�kowite zamkniA�cie Placu Wojska Polskiego dla ruchu koA�owego.

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Za zwiA�zane z realizacjA� tego przedsiA�wziA�cia A�niedogodnoA�ci p r z e p r a s z a m y majA�c nadziejA�, A?e spotkamy siA� ze zrozumieniem i akceptacjA� dla naszych planA?w. SzczegA?lnie gorA�co prosimy mieszkaA�cA?w Placu Wojska Polskiego i okolic o wyrozumiaA�oA�A� dla uczestnikA?w zgromadzonych na festynie i zarazem zapraszamy doA� udziaA�u we wspA?lnej zabawie.

4 września , 2017

Dodaj swój komentarz