kino3d

Zakończona cyfryzacja kina TUR

            Zakończyły się prace związane z cyfryzacją kina TUR w ramach projektu pn. „Zakup zestawu kina cyfrowego dla kina TUR w Turku w celu zwiększenia dostępności mieszkańców regionu do dóbr i usług kultury”.

Zgodnie z umową z dnia 15 maja 2012 r. podpisaną z wykonawcą CINE PROJECT POLSKA Sp. z o. o. w dniu 11 czerwca 2012 r. komisyjnie zostały odebrane prace drugiego etapu cyfryzacji kina, który swoim zakresem obejmował dostawę montaż i uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego i zestawu do projekcji trójwymiarowej oraz szkolenie kinooperatorów.

 

(12.06.2012 r.)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI