kino3d

Wybrany wykonawca

 

 

Wybrany wykonawca prac adaptacyjnych  kabiny projekcyjnej kina TUR

Dnia 29 marca 2012r. zakończono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na prace adaptacyjne w kabinie projekcyjnej w kinie TUR i dostawę schodołazu w ramach projektu „Zakup zestawu kina cyfrowego dla Kina „TUR” w Turku w celu zwiększenia dostępności mieszkańców regionu do dóbr i usług kultury”.

Wykonawcą robót budowlanych została firma P.P.H.U. „DOMAL” Czesław Dopieralski, 62-709 Malanów, ul. Parkowa 6.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI