kino3d

Wybrany wykonawca na dostawę aparatury cyfrowej

Wybrany wykonawca na dostawę aparatury cyfrowej.

 

            Zostało zakończone postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kinowego sprzętu cyfrowego i zestawu do projekcji 3d w ramach projektu „Zakup zestawu kina cyfrowego dla kina TUR w Turku w celu zwiększenia dostępności mieszkańców regionu do dóbr i usług kultury.

Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 7 maja 2012 r. Na przetarg została złożona jedna oferta.

Wykonawcą została Firma CINE PROJECT POLSKA Sp. z o. o  z Poznania, z którą Dyrektor Miejskiego Domu Kultury podpisał umowę w dniu 15 maja 2012 r.

 Termin wykonania zamówienia ustalono do dnia 11 czerwca 2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI