kino3d

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna

 

 

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie Informacji i Promocji, w dniu 24 lutego 2012r. na ścianie w holu głównym  kina TUR w miejscu realizacji inwestycji  została umieszczona  tablica informacyjna .

Po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu tablica informacyjna zastąpiona zostanie tablicą pamiątkową.

Kino 3d

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI