kino3d

Podpisanie umowy

ZAKUP ZESTAWU KINA CYFROWEGO DLA KINA „TUR” W TURKU

W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI MIESZKAŃCÓW REGIONU

DO DÓBR I USŁUG KULTURY

 

Podpisano umowę.

                                             

W dniu 03 lutego 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o dofinansowanie  projektu pn. „Zakup zestawu kina cyfrowego dla kina „TUR” w Turku w celu zwiększenia dostępności mieszkańców regionu do dóbr i usług kultury” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI