kino3d

Kino 3d – informacje o projekcie

ZAKUP ZESTAWU KINA CYFROWEGO DLA KINA a�zTURa�? W TURKU
W CELU ZWIA?KSZENIA DOSTA?PNOAsCI MIESZKAA?CA�W REGIONU
DO DA�BR I USA?UG KULTURY

Informacje o projekcie

Przedmiotem projektu jest modernizacja kina a�zTURa�? w Turku w zakresie zmiany sposobu odtwarzania filmA?w tj. stworzenie warunkA?w do projekcji cyfrowej, z moA?liwoA�ciA� odtwarzania filmA?w w formacie trA?jwymiarowym 3D. wiA�cej

Przedmiot projektu stanowi istotny i integralny element rozwoju lokalnej oferty kulturowej, w sposA?b bezpoA�redni przyczyni siA� do poprawy jakoA�ci i warunkA?w funkcjonowania kultury oraz aktywizacji A?ycia kulturalnego regionu, podnosi zarazem jego walory turystyczne, spoA�eczne i gospodarcze odnoszA�c siA� wprost do celA?w WRPO. Ponadto realizacja projektu zgodna jest z zaA�oA?eniami:

 • A�Strategii Rozwoju WojewA?dztwa Wielkopolskiego do 2020 r. , cel strategiczny 1.Dostosowanie przestrzeni do wyzwaA� XXI wieku, cel operacyjny 1.3.Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
 • A�Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, cel strategiczny: zrA?wnowaA?enie rozwoju kultury w regionach, cel czA�stkowy 3:zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury.
 • A�Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego na lata 2001 a�� 2015, cel strategiczny nr 4:RozwA?j infrastruktury spoA�ecznej a��podnoszenie jakoA�ci A?ycia, program 4.1.1Aktywizacja A?ycia kulturalnego.
 • A�Strategii Rozwoju Miasta Turku na lata 2000-2015, cel strategiczny: zadowalajA�cy poziom A?ycia spoA�ecznego i zdrowotnego mieszkaA�cA?w, cel operacyjny: dobrze rozwiniA�ta dziaA�alnoA�A� kulturalna.

Projekt jest kontynuacjA� dziaA�aA� modernizacyjnych prowadzonych od kilku lat w kinie.

Dotychczas udaA�o siA�:

 • A�zakupiA� program kasowy i drukarkA� fiskalnA� do sprzedaA?y biletA?w (rok 2005),
 • A�zakupiA� projektor 35mm KINOTON FP20 A(rok 2007),
 • A�wymieniA� ekran na pereA�kowy PERLUX (biaA�y) o wymiarach 10m x 4m (rok 2008),
 • A�dozbroiA� system nagA�oA�nienia do wersji cyfrowej Dolby Digital z procesorem CP 500 (rok 2008),
 • A�przeprowadziA� roboty remontowe elewacji budynku kina obejmujA�ce wymianA� stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynkA?w na elewacji, naprawA� instalacji odgromowej oraz naprawA� chodA?w (rok 2009).

Realizacja projektu obejmuje:

a�? Zakup, dostawA� i montaA? zestawu kina cyfrowego , w skA�ad ktA?rego wchodzA� m.in.:

tzw.A� Zestaw podstawowy:

 • A�kinowy projektor cyfrowy,
 • A�serwer kina cyfrowego,
 • A�procesor wizyjny,
 • A�obiektyw projekcyjny,
 • A�panel (komputer do obsA�ugi),
 • A�lampa ksenonowa,
 • A�ukA�ad do projekcji 3D,
 • okulary do projekcji 3D (307 sztuk)

tzw. uzupeA�niajA�cy:

 • srebrna folia ekranowa,
 • okulary do projekcji 3D (3207 sztuk).

a�? prace adaptacyjne w kinie:

 • A�remont kabiny projekcyjnej ( w tym wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia, zainstalowanie specjalnej platformy antypoA�lizgowej na potrzeby wA?zkA?w inwalidzkich.

Okres realizacji projektu: 15.09.2011r. a�� 30.06.2012r.

CaA�kowity koszt projektu: 505 923,80 zA�

WartoA�A� dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 145 788,00 zA�

Kino 3d

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI