WARSZTATY METODYCZNE DLA PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KULTURY Z CHUSTĄ KLANZY

Prowadząca Małgorzata Sikora – trener II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddz. w Poznaniu. Zapisy przyjmuje MDK.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

 


Dodaj swój komentarz