K O M U N I K A T

Miejski Dom Kultury w Turku i Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera informują wszystkich użytkowników pojazdów, że w dniu 16 grudnia (niedziela) 2018 r. w związku z przygotowaniami do wydarzenia pt. „Magia Świąt”, nastąpi zamknięcie ruchu kołowego na Placu Wojska Polskiego oraz dróg dojazdowych  do Placu Wojska Polskiego: 3 Maja (od ul. Browarnej do Placu Wojska Polskiego),  ul. Kolska do Placu Wojska Polskiego, zamknięcie wjazdu na  Plac Wojska Polskiego z Placu Sienkiewicza, zakazu parkowania na Placu Wojska Polskiego.

Okres zamknięcia lub ograniczenia ruchu i zakazu parkowania od  godz. 6.00 do 24.00.

Za związane z realizacją tego przedsięwzięcia  niedogodności   p r z e p r a s z a m y mając nadzieję, że spotkamy się ze zrozumieniem  i akceptacją dla naszych planów. Szczególnie gorąco prosimy mieszkańców Placu Wojska Polskiego i okolicznych ulic o wyrozumiałość dla uczestników zgromadzonych na imprezie i zarazem zapraszamy do  udziału we wspólnej zabawie.

                                                O R G A N I Z A T O R Z Y

Miejski Dom Kultury w Turku i Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera informują wszystkich użytkowników pojazdów, że w dniu 16 grudnia (niedziela) 2018 r. w związku z przygotowaniami do wydarzenia pt. „Magia Świąt”, nastąpi zamknięcie ruchu kołowego na Placu Wojska Polskiego oraz dróg dojazdowych  do Placu Wojska Polskiego: 3 Maja (od ul. Browarnej do Placu Wojska Polskiego),  ul. Kolska do Placu Wojska Polskiego, zamknięcie wjazdu na  Plac Wojska Polskiego z Placu Sienkiewicza, zakazu parkowania na Placu Wojska Polskiego.

Okres zamknięcia lub ograniczenia ruchu i zakazu parkowania od  godz. 6.00 do 24.00.

Za związane z realizacją tego przedsięwzięcia  niedogodności   p r z e p r a s z a m y mając nadzieję, że spotkamy się ze zrozumieniem  i akceptacją dla naszych planów. Szczególnie gorąco prosimy mieszkańców Placu Wojska Polskiego i okolicznych ulic o wyrozumiałość dla uczestników zgromadzonych na imprezie i zarazem zapraszamy do  udziału we wspólnej zabawie.

                                                O R G A N I Z A T O R Z Y

14 grudnia , 2018

Dodaj swój komentarz