Janusz ZbiegieA� A�piewa piosenki Brela

Wszystkich fanA?w piosenek Jacquesa Brela zapraszamy na niepowtarzalny koncert piosenkarza i aktora Janusza ZbiegieA�a. JuA? 20 wrzeA�nia w sali MDK odbA�dzie siA� spektakl, w ktA?rym aktor rozpali wyobraA?niA� sA�uchaczy prezentujA�c utwory Brela. Spektakl przestawiony w Turku, skA�adaA� siA� bA�dzie z piosenek i fragmentA?w listA?w francuskiego barda. Monodram „Brel raz jeszcze” to peA�en A?ywioA�u popis umiejA�tnoA�ci wokalnych i aktorskich Janusza ZbiegieA�a, aktora nierozerwalnie zwiA�zanego z Teatrem Piosenki Francuskiej w Krakowie. DodaA� naleA?y, A?e przedstawienie wyreA?yserowane zostaA�o przezA� znakomitA� aktorkA� – KrystynA� JandA�. WystA�p odbA�dzie siA� o godzinie 18.00 w sali MDK w Turku. Bilety w cenie 10 zA�. Serdecznie zapraszamy

zp8497586rq
18 września , 2013

Comments are closed.