Galeria

XVIII Dni Kultury bez Barier - warsztaty plastyczne

W dniu 07 października warsztaty plastyczne "Barwy Jesieni" odbyły się w sali Miejskiego Domu Kultury. Gościliśmy dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Warsztaty prowadziła Joanna Chalecka. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Koordynatorem projektu jest Mirka Mielczarek

zobacz także galerie na: