Galeria 2013

XX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących 12.10.2013 " WIDZIEĆ INACZEJ "

„Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko ty słyszysz.”

 Paulo Coelho

           

 Wzrok, obok słuchu jest podstawowym zmysłem zdobywania przez człowieka wiedzy o otaczającym go świecie. Aby postrzegać rzeczywistość osoby niewidome muszą przełamać barierę ciemności, niepewności, niewiedzy.

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących „WIDZIEĆ INACZEJ” o nagrodę Burmistrza miasta Turku stwarza szeroką płaszczyznę wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów koleżeńskich, sprzyja integracji środowiska ludzi niewidomych. Wykonawcy przyjeżdżają do nas od 20 lat z różnych stron Polski. Swoimi prezentacjami niosą radość i uśmiech.

Od osób niewidomych możemy uczyć się jak należy walczyć w życiu o własne marzenia, szczęście, i jak stawiać czoło przeciwnościom losu.

Muzyka jest jedną z form poprzez którą mogą się realizować i wyrazić to co czują.

Komisja Artystyczna w składzie: Arkadiusz Szostak – dyrektor artystyczny Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach, Krystian Weber – muzyk Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Paweł Grabara- muzyk Miejski Dom Kultury w Turku po wysłuchaniu 20 podmiotów wykonawczych postanowiła przyznać Nagrodę Burmistrza Miasta Turku Łukaszowi Baruchowi z Dąbrowy Górniczej, I nagrodę Patrycji Malinowskiej z Płocka ufundowaną przez PAK KWB „Adamów S.A. w Turku, II nagrodę Przemkowi Cackowskiemu z Grudziądza ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Turku i Zakład Pracy Chronionej SINTUR sp. z o.o. w Turku, III nagrodę: Karolinie Żelichowskiej z Dąbrowy Górniczej ufundowaną przez Zakład Pracy Chronionej SINTUR sp. z o.o w Turku.

Wyróżnienia  ufundowane przez Miejski Dom Kultury w Turku przyznano: Grzegorzowi Ciecińskiemu z Wrocławia, Armandowi Perykietko z Gorzowa Wielkopolskiego, Krzysztofowi Wysockiemu z Bydgoszczy Piotrowi Litwińskiemu z Gdańska, Joannie Przyborowskiej z Lidzbarka, Monice Czerczak ze Stargardu Szczecińskiego, Alinie i Krzysztofowi Galasom z Poznania.

Ze względu na wysoki poziom artystyczny wykonywanych utworów Komisja zadecydowała o przyznaniu dziewięciu wyróżnień specjalnych  ufundowanych przez MDK w Turku: Wiesławie Boczulińskiej ze Szczecina, Zespołowi Turkowianie z MDK w Turku, Danucie Tymeckiej ze Szczecina, Rafałowi Poppe z Łodzi, Monice Łuczak ze Zgierza, Milenie Jakubowskiej ze Zbąszynka, Michałowi Płatkowi z Prandocina, Marii Karolinie Szludze z Międzyrzecza, Magdalenie Wywiał z MDK w Kielcach.

Organizator serdecznie dziękuje za wsparcie i pomoc przy organizacji imprezy sponsorom, partnerom, patronom medialnym: PAK KWB „Adamów” S.A.,  Zakładowi Pracy Chronionej „SINTUR”, Starostwu Powiatowemu w Turku, Jadwidze Trojan właścicielce Hotelów Arkady i Monika, Zdzisławowi Jesiołowskiemu – Cukiernia  Bezik, Markowi Kozłowskiemu – Piekarnia Muchlin, Redakcji Echo Turku, Portalom  internetowym Turek.net.pl i iturek, Tv Wielkopolska.