Galeria 2013

Dozynki Gminno- Miejsko-Parafialne 2013 CISEW

 

 

            Tegoroczne uroczystości dożynkowe odbyły się tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia tj. dwudziestego piątego w sołectwie Cisew, a dokładnie na terenie boiska szkoły.

W ceremonii dożynkowej uczestniczyli zaproszeni goście, mieszkańcy Cisewa oraz miasta i gminy Turek a także poczty sztandarowe i delegacje wieńcowe reprezentujące gminne sołectwa i miasto Turek.

Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą Świętą Dziękczynną, którą odprawił Ks. Kanonik Mirosław Frankowski – Proboszcz Parafii p.w. Świętej Barbary w Turku. Słowo pasterskie wygłosił Ks. Kanonik Marek Kasik – Proboszcz Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku.

Po nabożeństwie Wójt Gminy Turek powitał zaproszonych gości i wszystkich zgromadzonych. Pan Wójt wygłosił także krótkie przemówienie, kierując szczególnie gorące podziękowania i życzenia do Rolników. Natomiast w imieniu Rolników głos zabrał Marek Pańczyk Przewodniczący Wielkopolskiej Izby Rolniczej Powiatu Tureckiego pełniący tez funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Turku.

Kulminacyjnym punktem dożynek było przekazanie przez Starostów dożynek chleba upieczonego z tegorocznej mąki Gospodarzom dożynek Wójtowi Karolowi Mikołajczykowi i Burmistrzowi Miasta Turku Zdzisławowi Czapli. Na Starostów  dożynek zostali wybrani – Aneta Piąstka mieszkanka Cisewa i Tomasz Ziemiański ze Zdrojek Prawych w Turku.

Gospodarze i Starostowie dożynek pokroili chleb i poczęstowali nim  wszystkich obecnych.

Na ręce Gospodarzy dożynek napłynęło wiele listów gratulacyjnych od przedstawicieli Parlamentu i Senatu RP, od Starostów, Burmistrzów i Wójtów zaprzyjaźnionych miast i gmin, od szefów partii politycznych i organizacji społecznych.

            Podczas uroczystości miało miejsce rozstrzygnięcie trzech specjalnych konkursów.  Najważniejszym z nich był konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, bez którego nie mogą obejść się żadne dożynki. W konkursie uczestniczyło szesnaście wieńców.  Każdy piękny w swoim rodzaju. Jury oceniające wieńce – Wójt  K. Mikołajczyk, Burmistrz Z. Czapla i Proboszcz M. Kasik zdecydowało przyznać równorzędne nagrody doceniając wszystkie wieńce za pracochłonność, kunszt wykonania i końcowy efekt. Publiczność z wielkim zainteresowaniem oglądała wszystkie wieńce.

Drugim bardzo ważnym konkursem był konkurs na najciekawsze sołeckie, osiedlowe lub działkowe stoisko dożynkowe. Gospodarze dożynek przyznali nagrody w swoich kategoriach.

Jury dokonało oceny stoisk według następujących kryteriów: estetyka  stoiska, pomysłowość, oryginalność wykonania stoiska, wkład pracy, produkty tradycyjne i lokalne, różnorodność prezentowanych wyrobów, produktów (kulinarnych,  artystycznych, rzemieślniczych, rolniczych i in.), elementy symboliki i tradycji ludowej.

W kategorii stoika sołeckiego pierwsze miejsce zostało przyznane Kalinowej, drugie Cisewowi a trzecie Turkowicom. Stoisko z Kaczek Średnich otrzymało wyróżnienie.

W kategorii stoisko działkowe pierwsze miejsce otrzymał R.O.D. im. W. Orłowskiego, drugie miejsce R.O.D. Źródełko”, trzecie R.O.D. „Wspólnota”.

Wszystkie stoiska nęciły przygotowanymi przez siebie specjałami i oblegane były przez publiczność.

Ostatnim konkursem, który został podsumowany na dożynkach był konkurs /traktowany trochę z przymrużeniem oka/ na największe, najśmieszniejsze lub najdziwniejsze warzywo lub owoc. W kategorii najśmieszniejsze warzywo nagrody otrzymali kolejno: Honorata Gruszczyńska, Zenon Spławski i Zofia Kolenda. W kategorii największe warzywo  nagrodę otrzymał Piotr Dewicki.

            Bardzo ważnym akcentem dla mieszkańców Cisewa było uroczyste otwarcie i poświęcenie świetlicy wiejskiej.

            W programie dożynkowym nie mogło zabraknąć akcentów ludowych i rozrywkowych. Uroczystościom dożynkowym towarzyszyła orkiestra dęta. O.S.P. Na scenie zaprezentował się zespół taneczny „Marynia” ze Święciechowa w dwóch odsłonach ludowej i współczesnej. Kabaret „Kapota” bawił skeczami i piosenką biesiadną. Występy zespołów  zostały przyjęte przez publiczność gromkimi brawami.

Do późnych godzin nocnych dożynkowa publiczność bawiła się przy zespole „FENIX BAND”.

            Wielkie brawa i słowa podziękowania należą się Mieszkańcom Cisewa za bardzo  wielkie  zaangażowanie w przygotowanie swojej miejscowości do przyjęcia gości dożynkowych. Na całej trasie przejazdu na miejsce uroczystości stały przy posesjach niezwykle pomysłowo wykonane postaci ze słomy i scenki rodzajowe związane ze wsią.

            Głównymi organizatorami dożynek byli: Urząd Gminy w Turku, Urząd Miejski w Turku i  Miejski Dom Kultury w Turku.

            Przyszłoroczne dożynki odbędą się w Turku. Już dzisiaj serdeczne na nie zapraszamy.