XXV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słobowidzących

Date:
Time:

XXV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słobowidzących o nagrodę Burmistrza Miasta Turku dn. 20 10.2018r.