WYNIKI I KONKURSU KRONIKARSKIEGO „O PIÓRO GALLA ANONIMA”