Warsztaty Malowania i Stylizacji Mebli

Date:
Time:

                     WARSZTATY MALOWANIA  I  STY LIZACJI MEBLI                       

 

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby poznać technikę malowania, postarzania różnych przedmiotów: małych mebli, ram do luster czy obrazów itp.

Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się jak nakładać farby, robić przecierki, jak zrobić transfer a także jak stosować ciemny i jasny wosk aby nadać niepowtarzalny urok malowanemu przedmiotowi.

Wszystkie potrzebne materiały: farby, pędzle, woski, mebelki itp. będą zapewnione uczestnikowi warsztatów.

Mebelki wykonane podczas warsztatów uczestnicy zabierają ze sobą. Można również przynieść własne .

Uczestnicy warsztatów otrzymają  zaświadczenia.

Termin: 25 i 26.03.2017.  godz. 12.00- 18.00 Zapisy już trwają.

Miejsce: Turek, ul. Kościuszki 13, Miejski Dom Kultury

Prowadząca: Anna Stolarek, artysta plastyk, autorka Galerii Poszukiwań Sztuki Wizualnej.

Koszt: 100zł od osoby

Konto: Bank Zachodni WBK s.a. o/Turek 53 1090 1229 0000 0000 2201 3573

Kontakt i zapisy: Sylwia Przybylska , tel/fax 63 280 00 20/ 25

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię, nazwisko…………………………………………………………………………………………………

Tel. …………………………………………………. e-mail…………………………………………………..

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………..

Placówka delegująca (nazwa, dokładny adres i tel.)………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Koszt udziału w warsztatach wynosi 100 zł od osoby.

 

Odpowiednią kwotą należy wpłacić na konto :

Bank Zachodni WBK s. a. o/Turek  53 1090 1229 0000 0000 2201 3573 do dnia 22.03.2017r.

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą, osobiście lub faksem (63 280 00 22)

do dnia 22.03. 2017 r.

 

Faktura VAT :     O TAK             O NIE

 

Dane do faktury ( wypełnić tylko jeśli istnieje potrzeba wystawienia faktury)

…………………………………………………………………………………………………………………………

Płatne :                 O TAK            O NIE

 

 

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Dom Kultury w Turku dla celów statutowych MDK.

Podpisanie karty jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków określonych przez Organizatora.

 

 

 

 

 

 

  ……………………………..              …………………………………..           ………………………………….

podpis dyrektora                   pieczątka i podpis gł. księgowego        podpis uczestnika