KulTURa czy lura

Date:
Time:

Kawiarenka kulturalna w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Kawiarenka usytuowana na deptaku, 650 – lecia.