DEBATA SPOŁECZNA

Date:
Time:

Burmistrz Miasta Turku oraz Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Turku zapraszają na debatę społeczną „STOP przemocy w rodzinie”.
Debata odbędzie się we wtorek, 22 listopada 2016 r., o godz. 16.00 w kinie „TUR”, przy ul. Żeromskiego. W trakcie spotkania omówione zostaną takie zagadnienia, jak sytuacja psychologiczna, społeczna i prawna osoby doznającej przemocy, procedura niebieskich kart jako narzędzi pracy dzielnicowego czy rola służby zdrowia w obliczu przemocy w rodzinie.Ponadto omówione zostaną kwestie związane z sytuacją dziecka w rodzinie z problemem przemocy oraz sposoby rozwiązania problemu przemocy na poziomie lokalnym.
Gościem specjalnym debaty będzie pani Małgorzata Wincenciak -konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy ogólnopolskiej infolinii Pogotowia Niebieska Linia w Warszawie oraz koordynator ikonsultant w poradni e-mail, prowadząca konsultacje indywidualne, jako trener szkoli w dziedzinie przeciwdziałania przemocy, a także w dziedzinie komunikacji i współpracy zespołowej, prowadzi wykłady natemat umiejętności rodzicielskich.